Blog

Despre durere

  • 18/08/2017
Despre durere

Monahul Moisi Aghioritul Astăzi, multă lume suferă în felurite chipuri și de aceea mult se neliniștește. Nu există om care să nu treacă prin acest cuptor. Este vorba despre o puternică experiență universală. Durerea profundă și felurită aduce de obicei mâhnire, întristare și tulburare. Boala aduce aminte de înfricoșătoarea moarte. Încercările prin care trecem ne strică planurile, ni le spulberă, ne schimbă cele programate și plănuite. Epoca de bunăstare nu îngăduie nici o durere. Ci vorbește mereu despre fericire, confort și despre netulburata iubire de materie....

Continuare.....

În arest

  • 18/08/2017
În arest

După aproximativ treizeci de minute, m-au condus în clădirea alăturată secţiei de Poliţie, la faimoasa închisoare KGB. După cum aveam să aflu mai târziu din plăcuţele de pe monumentele comemorative aflate la intrarea în închisoare, în acele clădiri, în vremea comunismului, au murit muceniceşte sute de oameni... Cât priveşte temperatura în această ţară, atunci, în februarie, varia între 20-30 de grade Celsius sub zero. Aici a început detenţia mea... M-au băgat într-o celulă cu încă două persoane. M-am înfricoşat mult când am văzut-o pe una dintre ele. Era un om de statură...

Continuare.....

Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

  • 18/08/2017
Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

Tertulian învaţă că descoperirea s-a împlinit în Hristos şi ceea ce El a descoperit constituie singurul adevăr. Apostolii au vestit pretutindeni această învăţătură şi au înfiinţat Biserici, care sunt numite apostolice din această pricină. Din acestea, prin răspândirea învăţăturii celei una, au luat fiinţă şi altele, care au păstrat comuniunea păcii şi frăţietăţii cu cele dintâi. Baza acestei frăţietăţi este „o singură predanie a uneia şi aceleiaşi credinţe” [De praescriptione haereticorum, 29, PL II].

Continuare.....

Viața Cuviosului Paisie Aghioritul – 05. Nevointe copilaresti

  • 17/08/2017
Viața Cuviosului Paisie Aghioritul – 05. Nevointe copilaresti

https://soundcloud.com/agionoros/05-nevointe-copilaresti Narațiune: Ieroschimonah Ștefan Nuțescu – Chilia Buna Vestire – Sfântul Munte Athos

Continuare.....

Dolinger despre libertatea episcopilor în cadrul Sfintelor Sinoade

  • 17/08/2017
Dolinger despre libertatea episcopilor în cadrul Sfintelor Sinoade

[Din lucrarea acestuia, Noul regulament al Conciliului, este vorba despre Conciliul Vatican I (Die neue Geschäftsordnung im Konzil), 1869-1870] Dolinger spune că, în orice sinod, fiecare episcop avea posibilitatea de a face propuneri care erau ascultate şi supuse discuţiei. Iar laicii şi episcopii însărcinaţi cu preşedinţia păstrau ordinea. Astăzi întreaga influenţă pe durata desfăşurării sinodului se află în mâinile exarhilor, sinodul însuşi fiind lipsit de putere şi voinţă [Autorul are în vedere modul de constituire şi desfăşurare a sinoadelor din Apusul catolic...

Continuare.....