Articole duhovnicești

Despre durere

  • 18/08/2017
Despre durere

Monahul Moisi Aghioritul Astăzi, multă lume suferă în felurite chipuri și de aceea mult se neliniștește. Nu există om care să nu treacă prin acest cuptor. Este vorba despre o puternică experiență universală. Durerea profundă și felurită aduce de obicei mâhnire, întristare și tulburare. Boala aduce aminte de înfricoșătoarea moarte. Încercările prin care trecem ne strică planurile, ni le spulberă, ne schimbă cele programate și plănuite. Epoca de bunăstare nu îngăduie nici o durere. Ci vorbește mereu despre fericire, confort și despre netulburata iubire de materie....

Continuare.....

Viața Cuviosului Paisie Aghioritul – 05. Nevointe copilaresti

  • 17/08/2017
Viața Cuviosului Paisie Aghioritul – 05. Nevointe copilaresti

https://soundcloud.com/agionoros/05-nevointe-copilaresti Narațiune: Ieroschimonah Ștefan Nuțescu – Chilia Buna Vestire – Sfântul Munte Athos

Continuare.....

Dolinger despre libertatea episcopilor în cadrul Sfintelor Sinoade

  • 17/08/2017
Dolinger despre libertatea episcopilor în cadrul Sfintelor Sinoade

[Din lucrarea acestuia, Noul regulament al Conciliului, este vorba despre Conciliul Vatican I (Die neue Geschäftsordnung im Konzil), 1869-1870] Dolinger spune că, în orice sinod, fiecare episcop avea posibilitatea de a face propuneri care erau ascultate şi supuse discuţiei. Iar laicii şi episcopii însărcinaţi cu preşedinţia păstrau ordinea. Astăzi întreaga influenţă pe durata desfăşurării sinodului se află în mâinile exarhilor, sinodul însuşi fiind lipsit de putere şi voinţă [Autorul are în vedere modul de constituire şi desfăşurare a sinoadelor din Apusul catolic...

Continuare.....

Evenimentele secolelor IV-VII. Ce gândea Biserica despre hegemonia episcopului Romei?

  • 16/08/2017
Evenimentele secolelor IV-VII. Ce gândea Biserica despre hegemonia episcopului Romei?

În primii ani ai secolului al IV-lea, s-au întrunit o serie de sinoade pentru diferite pricini. În vremea domniei lui Constantin cel Mare, s-au întrunit trei sinoade: la Ancira, la Neocezareea şi la Laodiceea [după unii istorici, acest din urmă sinod s-a întrunit mai târziu, pe la anul 364]. Aceste sinoade au dat Bisericii legiuiri necesare; ele sau întrunit de drept, potrivit obiceiului care predomina în Biserică, fără părerea, sau voinţa, sau porunca, sau măcar înştiinţarea Papei Romei. Canoanele acestora au fost validate de către Sinoade Ecumenice.

Continuare.....

De ce ne îmbolnăvim?

  • 15/08/2017
De ce ne îmbolnăvim?

https://www.youtube.com/watch?v=_Xj4hxG-Xr0

Continuare.....