Erezii contemporane

Despre păzirea de cărțile care cuprind învățături mincinoase

  • 01/04/2016
Despre păzirea de cărțile care cuprind învățături mincinoase

Sfântul Ignatie Briancianinov Iarăși îti aduc, fiu credincios al Bisericii de Răsărit, cuvânt de sfat nemincinos și bun. Acest cuvânt nu e al meu: este cuvântul Sfinților Părinți. De la ei vin toate sfaturile mele. Păzește-ți mintea și inima de învățătura mincinoasă. Nu vorbi despre creștinism cu oameni molipsiți de învățături mincinoase; nu citi cărți despre creștinism scrise de dascăli mincinoși. Adevărul se află în tovărășia Duhului Sfânt: El este Duhul Adevărului. Minciuna o însoțește și o ajută duhul diavolului, care este minciună și părintele...

Continuare.....

Fraților, nu-s mai multe Biserici!

  • 25/03/2016
Fraților, nu-s mai multe Biserici!

Surpriză! Episcopul Longhin prezent la Simpozionul «SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD» Mare pregătire, fără rezultate. A spus: FRAȚILOR NU-S MAI MULTE BISERICI   Simpozionul «SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD» Mare pregătire, fără rezultate  organizat de Sfintele Mitropolii  ale Gortinei și Megalopoleos, Glifada, Chitira, Pireu și Sinaxa Clericilor și a Monahilor la Stadionul ” Pace și prietenie”,  Sala „Melina Mercuri”  Pireu. Miercuri, 23 martie 2016, orele 9-22.    Arhiplină a fost sala „Melína Merkúri” a Stadionului „Pace şi Prietenie”, unde a avut loc Simpozionul...

Continuare.....

Mitropolitul Serafim de Pireu: după ce criterii au fost selectați episcopii ce merg la sinod? Este o inovație nemaivăzută până în prezent

  • 19/03/2016
Mitropolitul Serafim de Pireu: după ce criterii au fost selectați episcopii ce merg la sinod? Este o inovație nemaivăzută până în prezent

Un apel către Sfântul Sinod privind Sinodul Pan-Ortodox 10 martie 2016 Mitropolitul Serafim de Pireu a trimis o scrisoare către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei cu privire la viitorul Sinod Pan-Ortodox. Principalele aserțiuni din conţinutul documentului au fost publicate pe site-ul Agionoros.ru.

Continuare.....

Controverse privind Marele si Sfantul Sinod Panortodox: Rezultatele ne-au fost ascunse!

  • 16/03/2016
Controverse privind Marele si Sfantul Sinod Panortodox: Rezultatele ne-au fost ascunse!

Agenția greceasca de informații Romfea a publicat un comentariu detaliat cu privire la proiectul de document al Marelui Sinod Pan-ortodox, intitulat "Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine". Comentariul in cauza apartine, de aceasta data, unui cleric al Bisericii Sfantul Nicolae din Patras, teologul și preotul Anastasios Gkotsopulous.

Continuare.....

P.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

  • 06/03/2016
P.S. LONGHIN împotriva Sinodului Panortodox: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

Scrisoare adresată Patriarhului Kiril de către viețuitorii Mănăstirii „Înălțarea Domnului”, Bănceni, Ucraina Prea Fericirii Sale, Prea Fericitului Kiril, Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Prea Fericirea Voastră, Prea Fericite Stăpâne, cu smerenie, cerem binecuvântarea Domnului și sfintele Voastre rugăciuni pentru turma ce V-a încredințat-o Dumnezeu. Cu multă bucurie și căldură sufletească, ne aducem aminte de vizita Prea Fericirii Voastre pe pământul nostru natal bucovinean, fapt pentru care Vă mulțumim mult și Vă rămânem recunoscători. Cu durere...

Continuare.....