Sfântul Nectarie al Pentapolei din Eghina

Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

  • 18/08/2017
Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

Tertulian învaţă că descoperirea s-a împlinit în Hristos şi ceea ce El a descoperit constituie singurul adevăr. Apostolii au vestit pretutindeni această învăţătură şi au înfiinţat Biserici, care sunt numite apostolice din această pricină. Din acestea, prin răspândirea învăţăturii celei una, au luat fiinţă şi altele, care au păstrat comuniunea păcii şi frăţietăţii cu cele dintâi. Baza acestei frăţietăţi este „o singură predanie a uneia şi aceleiaşi credinţe” [De praescriptione haereticorum, 29, PL II].

Continuare.....

Despre Sinoadele Ecumenice. Însuşiri caracteristice ale Sinoadelor Ecumenice

  • 15/08/2017
Despre Sinoadele Ecumenice. Însuşiri caracteristice ale Sinoadelor Ecumenice

Sunt patru puncte care deosebesc Sinoadele Ecumenice de cele locale şi de cele eparhiale. Trei dintre acestea sunt comune sinoadelor locale, iar cel de-al patrulea reprezintă distincţia esenţială, constitutivă şi cu totul particulară a tuturor Sinoadelor Ecumenice.

Continuare.....

Motivele întrunirii Sinodului I Ecumenic şi canoanele acestuia

  • 14/08/2017
Motivele întrunirii Sinodului I Ecumenic şi canoanele acestuia

Motivele întrunirii Sinodului I Ecumenic au fost multe şi importante, dar cel mai important dintre toate a fost învăţătura eretică a lui Arie care ameninţa să răstoarne dogma Bisericii despre Dumnezeu cel în Treime. Învăţătura lui Arie a fost combătută mai întâi în Egipt unde, pe la anul 321, episcopul Alexandru al Alexandriei, întrunind un sinod local, a condamnat erezia lui Arie ca blasfemiatoare, iar pe acesta împreună cu doi episcopi şi unsprezece diaconi i-a decăzut din preoţie, i-a excomunicat din Biserică, i-a anatematizat ca eretici şi i-a izgonit din Alexandria.

Continuare.....

Sinoadele împotriva lui Atanasie

  • 12/08/2017
Sinoadele împotriva lui Atanasie

Deşi toate chestiunile religioase aflate în suspensie au fost rânduite aşa cum se cuvine de către primul Sinod Ecumenic, cu toate acestea, dorita pace nu a fost restabilită datorită puterii prietenilor lui Arie. Eusebiu Pamfil, episcopul Cezareei şi prietenul lui Constantin cel Mare, nutrind prietenie faţă de Arie, îl convinge pe Constantin cel Mare să întrunească un sinod la Cezareea Palestinei pentru a lămuri acuzele aruncate de arieni împotriva lui Atanasie. Cunoscând că sinodul s-a întrunit nu pentru a judeca, ci pentru a-l condamna, Atanasie nu s-a înfăţişat la el. Comportându-se...

Continuare.....

Cele trei canoane alcătuite de apusenii întruniţi în Sinodul local de la Sardica în care se face referire la recursul la Papă

  • 06/08/2017
Cele trei canoane alcătuite de apusenii întruniţi în Sinodul local de la Sardica în care se face referire la recursul la Papă

Canonul al treilea Episcopul Osios a spus: „Şi aceasta este nevoie a se adăuga, ca nimeni din episcopi să nu treacă de la a sa eparhie, la altă eparhie, în care se află episcopi. Fără numai de ar fi chemat vreunul de către fraţii cei ce se află într-însa, pentru a nu se părea că noi închidem uşile dragostei. Aşijderea şi aceasta încă trebuie a o prevedea, ca dacă vreunul din episcopi în vreo eparhie, împotriva fratelui său şi a împreună episcopului ar avea pricină, nici unul din aceştia să nu cheme episcopi de la altă eparhie ca judecători. Iar dacă vreunul...

Continuare.....