Sfântul Nectarie al Pentapolei din Eghina

Mărturii ale învăţătorilor bisericeşti Clement şi Origen

  • 29/08/2017
Mărturii ale învăţătorilor bisericeşti Clement şi Origen

Clement al Alexandriei, dând definiţia Bisericii, zice: Biserica este alcătuirea şi mulţimea oamenilor conduşi de Cuvântul lui Dumnezeu; cetate neîmpresurată de vrăjmaşi şi nestrâmtorată de nici o tiranie, în care se împlineşte voia dumnezeiască; căci precum lucrare este voia lui Dumnezeu, şi aceasta se numeşte lume, tot aşa vrerea Lui este mântuirea omului, şi aceasta se cheamă Biserică [Pedagogul, 1, 6; stromatele, 7, 5]. Biserica este dimpreună maică dar şi fecioară şi mireasă a lui Hristos, iar noi suntem mădularele lui Hristos [Stromatele, 3, 6].

Continuare.....

Mărturii din Faptele Sfinţilor Apostoli

  • 25/08/2017
Mărturii din Faptele Sfinţilor Apostoli

Unitatea Bisericii apare a fi fundamentată de către Sfinţii Apostoli pe egalitate şi pe dragoste reciprocă. În Faptele Apostolilor sunt înscrise legăturile morale ale unităţii Bisericii primare. La alegerea Apostolului Matia, Petru a arătat necesitatea alegerii unui înlocuitor al lui Iuda. Propunerea a fost acceptată, şi toţi împreună au ales doi bărbaţi pe care, punându-i în mijloc şi rugându-se către cunoscătorul inimilor - Dumnezeu -, au aruncat sorţi, iar sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei doisprezece Apostoli.

Continuare.....

Principiile fundamentale ale celor două Biserici. Despre modul de guvernare bisericesc

  • 23/08/2017
Principiile fundamentale ale celor două Biserici. Despre modul de guvernare bisericesc

Modul de guvernare a Bisericii s-a format în duhul evanghelic al egalităţii. Din această cauză, organizarea acesteia la începuturi era deosebit de democratică. Când murea episcopul, el era succedat de un nou episcop, ales de către adunarea de sfat a preoţilor, prin votul liber al întregii Biserici. În acest fel, fiecare dintre Biserici îşi constituie un mod de cârmuire propriu şi independent, singura excepţie făcând-o cetăţile din apusul statului roman.

Continuare.....

Despre modul de guvernare bisericească. Extras din cartea clerului francez: Învăţătură despre tronul sacru al Romei

  • 21/08/2017
Despre modul de guvernare bisericească. Extras din cartea clerului francez: Învăţătură despre tronul sacru al Romei

În capitolul 28 al învăţăturii despre tronul sacru al Romei, citim următoarele referitoare la modul de guvernare bisericească, în opinia francezilor: „Şi atunci (prin secolul al doilea şi al treilea) în fiecare dintre eparhii se reuneau, după necesităţile Bisericii, doar sinoade locale la chemarea Patriarhilor şi a mitropoliţilor, fiecare dintre aceştia acţionând în eparhia proprie, fapt care continuă să se petreacă fără vreo încunoştinţare a episcopului Romei.

Continuare.....

Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

  • 18/08/2017
Legătura Bisericilor prin Sfintele Sinoade

Tertulian învaţă că descoperirea s-a împlinit în Hristos şi ceea ce El a descoperit constituie singurul adevăr. Apostolii au vestit pretutindeni această învăţătură şi au înfiinţat Biserici, care sunt numite apostolice din această pricină. Din acestea, prin răspândirea învăţăturii celei una, au luat fiinţă şi altele, care au păstrat comuniunea păcii şi frăţietăţii cu cele dintâi. Baza acestei frăţietăţi este „o singură predanie a uneia şi aceleiaşi credinţe” [De praescriptione haereticorum, 29, PL II].

Continuare.....