Starețul Iosif Isihastul

Nu te îmbrăca numai cu frunze

  • 26/07/2017
Nu te îmbrăca numai cu frunze

            Fiul meu iubit în Domnul, născut de la dumnezeiescul Duh, mă bucur și eu dacă tu te bucuri! Se bucură Începătoriile și Stăpâniile, Heruvimii și Serafimii, tagmele Îngerești, cetele Apostolilor și ale Prorocilor, ale Mucenicilor și Drepților, și Preacurata noastră Maică, Împărăteasa și Stăpâna tuturor.             Astăzi mi-ai veselit sufletul cu cele spuse prin cerneală și hârtie. Mult mă voi bucura și mă voi veseli dacă până la sfârșit le vei adeveri cele pe care le scrii astăzi, pentru că războiul vrăjmașului începe...

Continuare.....

Epistole (II)

  • 04/07/2017
Epistole (II)

Către același, despre Rugăciune și răspuns la întrebări M-am bucurat mult de râvna pe care o ai de a primi folos sufletesc. Și eu însetez să pricinuiesc folos fiecărui frate care caută să se mântuiască. Așadar, iubitul și mult doritul meu frate, deschide-ți urechile tale! Menirea omului, după ce se va naște în această viață, este să-L afle pe Dumnezeu. Însă nu-L poate afla, dacă mai întâi nu-l va afla Dumnezeu pe el. „În El trăim și ne mișcăm”, însă patimile noastre ne-au închis ochii sufletești și nu vedem. Când însă Preabunul nostru Dumnezeu Își...

Continuare.....

„Copilul meu, dacă vei lua aminte la ceea ce-ți scriu…”

  • 24/06/2017
„Copilul meu, dacă vei lua aminte la ceea ce-ți scriu…”

            Fiul meu, dacă vei lua aminte la cele pe care ți le scriu și te vei sili pe tine însuți, mult folos vei afla! Toate acestea ți se întâmplă deoarece nu te silești la rugăciune. Așadar, silește-te! Rostește continuu Rugăciunea. Să nu ți se oprească deloc gura. Astfel te vei obișnui cu ea înlăuntrul tău, după care o va prelua mintea. Nu da curaj gândurilor, deoarece te moleșești și te întinezi.

Continuare.....

Către un monah care a intrat în arena de luptă

  • 19/06/2017
Către un monah care a intrat în arena de luptă

Bucură-te în Domnul, fiul meu iubit, pe care Harul lui Iisus l-a luminat și de lume l-a slobozit, care l-a aruncat în pustie și l-a așezat într-o chinovie cu o obște sfântă, iar acum slavoslovește și mulțumește din tot sufletul lui Dumnezeu! Harul dumnezeiesc, fiul meu, este ca momeala care intră în suflet și-l atrage, fără silă, pe om spre cele înalte. El cunoaște modul prin care să încânte peștii înțelegători și să-i scoată din marea acestei lumi. Și ce se întâmplă după aceasta?

Continuare.....

Către același, despre Rugăciune și răspuns la întrebări

  • 23/05/2017
Către același, despre Rugăciune și răspuns la întrebări

M-am bucurat mult de râvna pe care o ai de a primi folos sufletesc. Și eu însetez să pricinuiesc folos fiecărui frate care caută să se mântuiască. Așadar, iubitul și mult doritul meu frate, deschide-ți urechile tale! Menirea omului, după ce se va naște în această viață, este să-L afle pe Dumnezeu. Însă nu-L poate afla, dacă mai întâi nu-l va afla Dumnezeu pe el. „În El trăim și ne mișcăm”, însă patimile noastre ne-au închis ochii sufletești și nu vedem. Când însă Preabunul nostru Dumnezeu Își va întoarce ochiul Său spre noi, atunci ne vom deștepta...

Continuare.....