Erezii

Papismul ieri și azi (II)

  • 06/07/2013
Papismul ieri și azi (II)

Erezii papale 1. Filioque Potrivit dumnezeieştii Desco­periri, Dumne­zeu Se distinge în Trei Persoane, Care sunt de o fiinţă, de o cin­ste şi de o putere. Dar nu există trei Dum­nezei, ci Unul. Fiecare Persoană are o însuşire deo­sebită, care arată modul diferit al existenţei Sale: Tatăl este nenăscut (este unicul început şi iz­vor al Dumne­zeirii); Fiul este născut (Se naşte din Tatăl „mai înainte de toţi vecii”); şi Duhul Sfânt este purces (nu este fără de naştere, dar nici se naşte, ci purcede din Tatăl „înainte de toţi vecii”).

Continuare.....

Papismul ieri şi azi (Ι)

  • 10/06/2013
Papismul ieri şi azi (Ι)

Naşterea papismului În decursul primului mileniu al existen­ţei sale, Biserica şi-a păstrat unitatea în Răsărit şi în Apus cu toate agitaţiile stârnite în diferite vremuri de ereziile, schismele şi feluritele ne­înţelegeri. Ru­perea Creştinătăţii apusene din trupul Bisericii lui Hristos, cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească, aşa cum s-a definitivat ea în 1054, a constituit sfârşitul tragic al unor îndelungi procese de alterare petrecute în spaţiul Europei Apusene şi desfăşurate pe trei planuri strâns legate între ele: teologic, bisericesc şi poli­tic.

Continuare.....

Din robia înșelării la libertatea lui Hristos

  • 04/06/2012
Din robia înșelării la libertatea lui Hristos

O mărturisire a unei victime de Protopop Kiriakos Tsonros, Secretarul Comisiei Sinodale asupra ereziilor Eliberarea unei victime din legăturile înșelării (erezie sau sectă) este o problemă foarte dificilă. Mai întâi, pentru că ea pricinuiește o zguduire totală a înseși victimei, care, fără Harul lui Hristos, o poate duce la distrugere și la deznădejde. Nu este rar faptul când deznădejdea pricinuită de dezmințirea viselor și a nădejdilor pe care adeptul și le pusese în „căpetenia” (guru sau mesia) și în gruparea sa, îl duce la acțiuni disperate și la fapte de autodistrugere....

Continuare.....