Retragerea pentru rugăciune

Sf-Simeon-Noul-Teolog

Sfântul Simeon Noul Teolog

         Trei lucruri trebuiesc înainte de toate: neîngrijirea pentru nimic, nici chiar pentru cele binecuvântate, nu numai pentru cele nebinecuvântate şi lumeşti; o conştiinţă curată în toate cele, care să nu te vădească în ceva; şi o desăvârşită nepătimire, ca mintea să nu-ţi fie trasă în jos de ceva lumesc.
Du-te apoi singur într-un loc singuratic şi tăcut, închide uşile, eliberează-ţi gândurile de toate cele trecătoare şi lumeşti, apleacă-ţi capul în piept şi rămâi cufundat înlăuntrul tău (în cap, nu în inimă), îndreaptă- ţi acolo ochii minţii şi ai simţirii şi ţine-ţi cumva respiraţia. Ţine-ţi gândul înăuntru şi încearcă în toate felurile să găseşti locul inimii, astfel ca mintea ta să rămână în totul acolo de îndată ce ai găsit inima.
La început vei da acolo de beznă şi osteneală; dar dacă vei continua cu această lucrare a luării aminte zi şi noapte fără încetare, vei căpăta mai târziu un fel de bucurie neîntreruptă. Mintea se mlădiază în aceasta, descoperă locul inimii şi începe să vadă acolo lucruri pe care nu le-a mai văzut sau cunoscut mai înainte.
Din acea clipă orice ispită, de oriunde ar veni şi s¬ar arăta ea mai înainte de a intra înăuntru şi a deveni reprezentare, va fi izgonită de înţelegere şi nimicită în numele lui Iisus Hristos, adică Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-mă; din clipa asta mintea începe să se mânieze chiar şi pe diavoli, să-i prigonească şi să-i bată.
Celelalte ce urmează de obicei acestui exerciţiu le vei cunoaşte tu însuţi cu ajutorul lui Dumnezeu, din experienţă ţinându-ţi luarea aminte şi stăruind în Iisus, adică în rugăciunea Sa: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!

Previous Post

Tatiana Savidu

Next Post

Despre sfârșitul lumii

Related Posts
Total
1
Share
Post
Filter

Filter Search Results