Cele opt gânduri ale răutății

Sfântul Casian Romanul scria către Episcopul Castor despre cele opt gânduri ale răutăţii, adică despre cel al lăcomiei pântecelui, al curviei, al iubirii de argint, al mâniei, al întristării, al trândăviei, al slavei deşarte şi…

Recomand o nesfârşită veselie sufletească în ascunsul tău, că aceasta mărturiseşte că eşti cu Iisus Hristos în inima ta şi-n respiraţia ta

Diavolul ţinteşte acest mare obiectiv: să ne despartă de Dumnezeu. Nu-i va fi uşor să o facă direct, că aşa s-au încununat mulţi creştini care au simţit în ei puterea credinţei, ştiind că omul e făcut de Dumnezeu singur, numai…

Frumusețea lăuntrică luminează și înnobilează până și cele mai nereușite trăsături

Frumusețea dinafară e și mai prețioasă când o acoperă pe cea lăuntrică. Sluțenia lăuntrică schimonosește până și chipul cel mai frumos; frumusețea lăuntrică luminează și înnobilează până și cele mai nereușite trăsături…

Discernământul

https://soundcloud.com/agionoros/discernamantul

Fragmente din epistolele părintelui Filothei (Zervakos)

Doreşte patriarhul să cadă într-o asemenea rătăcire încât de bunăvoie să predea turma lui în ghearele lupilor, pentru a o sfâşia? Cauza este mândria, rădăcina şi pricina tuturor păcatelor, a tuturor răutăţilor, a tuturor…

Puterea iubirii

Se vorbește despre puterea iubirii ca despre o forță specială, supranaturală, peste înțelegerea omenească, care ar trebui și poate să dărâme munți, idei, concepții, obstacole și pe oricine-i stă împotrivă. Însă eu cred că…