Cum se descoperă voia anterioară sau după bunăvoință a lui Dumnezeu la făpturile Sale

În creație se observă o descoperire treptată a lui Dumnezeu, în măsura în care ființele tind spre asemănarea lor cu rațiunile lor necreate ce coexistă în Dumnezeu. La îngeri arătarea voii lui Dumnezeu se face direct, de la Domnul…
,

Evanghelia zilei (Ioan 16, 23-33)

Convorbirea lui Iisus cu ucenicii Săi „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Adevărat, adevărat zic vouă: Oricâte veți cere de la Tatăl în numele Meu, El vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele Meu; cereți și veți primi,…

Blestemul păcatelor

„Blestemat [este] pământul întru lucrurile tale!” (Facerea 3: 17) După căderea în păcat a lui Adam şi a Evei, Dumnezeu a dat pedeapsa. El nu a pronunţat-o însă de îndată, ci după ce a aşteptat mai întâi o perioadă de vreme…
,

Evanghelia zilei (Ioan 16, 15-23)

Prevestirea Învierii „Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate câte are Tatăl ale Mele sunt; de aceea am zis că din al Meu va lua și va vesti vouă. Puțin și nu Mă veți mai vedea, și iarăși puțin și Mă veți vedea, pentru că…