Cântare de laudă la Sfântul Ioan Scărarul

Făclie luminoasă pe Muntele Sinai Strălucind cu dumnezeiască lumină Este Ioan Scărarul, sfântul stareţ al Muntelui. El trupul desăvârşit şi-a supus, asemenea Şi gândurile. Către desăvârşita biruinţă El treizeci de…

Istoria lunatică a lumii

Preot Ioan Istrati Minunea de faţă este istoria însăşi, dezvelindu-şi temeliile de durere în căutarea raiului pierdut. Este viaţa fiecăruia dintre noi, aşternută discursiv, de la îndrăcire, prin egoism mascat de indiferenţă,…

Taina Bisericii

https://youtu.be/AGdw6dxolcM  

Duminica Vindecării fiului lunatic

Sfântul Nicolae Velimirovici De la începutul lumii şi al veacurilor, toate neamurile pământu­lui au crezut într-o lume a duhurilor nevăzute. Dar, rătăcind în această credinţă, oamenii au văzut mai multă putere la duhurile rele…