Despre program şi neorânduială

Printre îndatoririle pe care pururea‑pomenitul Stareţ ne învăţa să le împlinim încă din primele zile ale înţeleptei lui povăţuiri erau şi cea a bunei rânduieli şi a programului, descriindu‑ne în acelaşi timp neorânduiala…

Rugăciune pentru înmulțirea răbdării

Arhimandrit Iachint Unciuleac Vino iarăşi la noi, Iisuse! Învață-ne cum să ne mântuim, arată-ne cum să răbdăm. Deprinde-ne să ducem crucea vieții. Învață-ne cum să ne răstignim. Vino iarăși şi suferă Tu pentru noi, răstigneşte-Te…

Cum trebuie să procedeze soții atunci când nu pot avea copii?

https://www.youtube.com/watch?v=OmU-Msx2bCc&feature=youtu.be

Vindecarea omenirii cu rănile lui Hristos

Şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat (Isaia 53: 5). Noi ne-am vindecat prin rănile Stăpânului Hristos. Aşa a prorocit prorocul lui Dumnezeu, şi aşa întocmai s-a împlinit prorocia lui. Prin suferinţele lui Hristos, noi…

Soluţia şi revoluţia României

Un imens val de mâhnire răscolește inima poporului aceste zile. Departe de a fi unit doar prin ce-l doare, poporul român e unit prin ceea ce și modul cum iubește. Numai un popor cu spirit nemuritor şi liber putea să proclame, emblematic,…

Douăsprezece monede de aur

Sfântul Grigorie Dialogul, în cartea sa „Vieţile asceţilor necunoscuţi”, scrie despre un bărbat cuvios pe nume Bonifatie, care era episcop în cetatea Florenţa. Vrednicia sa de „episcop nu a primit-o pe degeaba, ci şi prin obiceiurile…