Entries by admin

Despre cunoaşterea voii dumnezeieşti

Niciodată nu îl vedeam pe Stareţ să întreprindă ceva fără ca mai înainte să facă rugăciune. Noi îl întrebam despre ceva referitor la viitor sau la ziua următoare, iar el ne răspundea că ne va spune a doua zi. Însă scopul era ca să premeargă rugăciu­nea.

Privighetoarea

Aceia care se închină idolilor se aseamănă unui om vânjos care, făcând clei de ierburi, vâna păsări. Și a prins una din păsările cele mititele, care se numea privighetoare. Scoțând cuțitul, voia să o înjunghie, ca să o mănânce. Iar privighetoarei i s-a dat glas omenesc şi zise către vânător: – Ce folos vei avea, […]

Oare este în tine Duhul harului?

Mângâindu-i pe ucenicii Săi, Domnul spune că pentru ei este mai bine ca El să suie la cer, căci o dată suit le va trimite în locul Său pe Mângâietorul – Duhul. S-a pogorât Duhul Sfânt si rămâne în Biserică, săvârşind lucrarea lui Hristos în fiecare credincios. Fiecare creştin este părtaş al Duhului. Acest lucru […]

Cei care vor mărturisi în vremurile cele de pe urmă vor fi mai slăviți decât Mucenicii din vechime (Cincizecime și Duhul Sfânt IV)

Sfântul Ioan Evanghelistul în timpul descoperirii Apocalipsei a văzut o mare adunare, o ceață mare din oameni tineri, îmbrăcați în haine cu totul albe, care aveau aceeași vârstă, același har, și cântau cântări cerești, de netâlcuit, de neînțeles cu mintea, cu o melodie și un har negrăit și s-a mirat. Și a întrebat pe înger […]