Entries by admin

Vindecarea omenirii cu rănile lui Hristos

Şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat (Isaia 53: 5). Noi ne-am vindecat prin rănile Stăpânului Hristos. Aşa a prorocit prorocul lui Dumnezeu, şi aşa întocmai s-a împlinit prorocia lui. Prin suferinţele lui Hristos, noi ne-am mântuit de suferinţele veşnice. Prin Sângele Lui Preacurat, noi ne-am curăţit de lepra păcatului şi am înviat.

Soluţia şi revoluţia României

Un imens val de mâhnire răscolește inima poporului aceste zile. Departe de a fi unit doar prin ce-l doare, poporul român e unit prin ceea ce și modul cum iubește. Numai un popor cu spirit nemuritor şi liber putea să proclame, emblematic, dacic și creștin totdeodată: Vom muri și vom fi liberi! Nu deznădăjduit, ci […]

Douăsprezece monede de aur

Sfântul Grigorie Dialogul, în cartea sa „Vieţile asceţilor necunoscuţi”, scrie despre un bărbat cuvios pe nume Bonifatie, care era episcop în cetatea Florenţa. Vrednicia sa de „episcop nu a primit-o pe degeaba, ci şi prin obiceiurile sale s-a arătat vrednic de ea”. Episcopul Bonifatie avea un nepot prezbiter, care se numea Constantie şi care-şi vânduse […]

Umblarea pe mare și potolirea furtunii

Sfântul Nicolae Velimirovici Evanghelia de astăzi cuprinde o biruinţă covârşitoare a lui Hristos asupra firii. Era după slăvita minune a înmulţirii pâinilor, când Domnul a hrănit cinci mii de bărbaţi şi, pe lângă ei, femeile şi copiii, cu cinci pâini şi doi peşti, mai rămânând încă douăsprezece coşuri cu rămăşiţe. De pe atunci Domnul a […]