,

Curăţia minţii şi a inimii

– Părinte, cum vine curăţia minţii şi a inimii? – V-am spus că pentru curăţia minţii şi a inimii omul nu trebuie să primească gândurile viclene ce  i le aduce aghiuţă, dar nici el însuşi nu trebuie să gândească în…
,

Cultivarea gândurilor bune

– Părinte, gândurile bune vin singure sau trebuie să le cultiv? – Trebuie să le cultivi. Să te urmăreşti pe tine însuţi, să te cercetezi, iar atunci când vrăjmaşul îţi aduce gânduri rele, să încerci să le alungi şi să…
,

Toate se depăşesc prin ascultare

– Părinte, cum poate fi ajutat cineva atunci când crede că suferă de ceva? – Ca să fie ajutat trebuie să aibă duhovnic, să aibă încredere în el şi să-l asculte. Îi va mărturisi gândul său, iar acela îl va sfătui: „Acestui…
,

Încrederea în gând creează probleme psihologice

– Părinte, atunci când pe cineva îl chinuie gândul că toţi se preocupă de el etc., cum îl va alunga? – Aceasta este lucrarea diavolului care vrea să-l îmbolnăvească. Unul ca acesta să fie nepăsător, să nu creadă deloc în…
,

Viaţa duhovnicească se întemeiază pe gând

– Părinte, am citit că în războiul cu italienii, grecii mai întâi încercau să strice fortificaţiile vrăjmaşului şi după aceea atacau. – Şi diavolul face la fel. Adică aşa cum inamicul, înainte de a ataca cu artileria, bombardează…
,

Încrederea în gând este începutul înşelării

– Părinte, când mă mânii mă fac ca torentul; nu mă pot abţine. – De ce să nu te poţi abţine? – Pentru că îmi cred gândului meu. – Ei, atunci ai crezul tău, propriul tău simbol de credinţă!... Egoismul este de vină.…