,

Schimbarea vieţii

Pentru ca omul să înceteze să facă un păcat, trebuie să încerce să evite orice prilej care pricinuieşte acest păcat. Beţivul, de pildă, dacă vrea să se ajute pe sine şi să nu mai bea, nu trebuie să treacă nici măcar pe dinaintea…
,

Respect faţă de libertatea aproapelui

– Părinte, este oare cu putinţă ca cineva să-şi ascundă în mod conştient de duhovnicul său o cădere a sa? – Da, dar deşi duhovnicul lui ştie de acea cădere a sa sau îşi dă seama de ea, totuşi nu este de folos, nici nu îl…
,

Rucodelia care nu se termină niciodată

– Părinte, ce este întristarea cea dătătoare de bucurie? – Este bucuria ce provine din întristarea pentru vreo greşeală de-a noastră. În întristarea dătătoare de bucurie există şi durere şi bucurie, de aceea se şi numeşte…
,

„Venindu‑şi în sine...”

Dumnezeu este foarte aproape de noi, dar şi la mare înălţime. Pentru ca cineva să-L „încovoaie” pe Dumnezeu, adică să-L facă să Se coboare şi să rămână cu el, trebuie să se smerească şi să se pocăiască. Atunci Preamilostivul…
,

Înfruntarea cazurilor de deznădejde

Odată a venit un oarecare tânăr tulburat şi mi-a spus: „Părinte, nu este nădejde să mă îndrept. Duhovnicul mi-a spus: «Acestea sunt ereditare...»”. Îl cuprinsese deznădejdea. Atunci când cineva îmi spune că are probleme etc.,…
,

Cei care se ocupă cu vrăjitoria spun şi multe minciuni

– Părinte, vrăjitorii au vreo vestire lăuntrică? – Au vestire lăuntrică de la diavolul, dar spun şi multe minciuni. Şi voi să luaţi aminte acolo la arhondaric. Trebuie să controlaţi situaţia. Să vedeţi ce oameni sunt cei…