Apostolul zilei (Coloseni 2, 8-12)

Prochimen, glasul 1: Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere (Ps. 48, 3).

Stih: Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume (Ps. 48, 1).

DIN EPISTOLA CĂTRE COLOSENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL, CITIRE:

Fraților, luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşelăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii și sunteţi deplini întru El, Care este cap a toată domnia şi stăpânirea. În El aţi şi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, cu El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu, Cel ce L-a înviat pe El din morţi.

Aliluia, glasul al 8-lea

Stih: Cel ce paști pe Israel, ia aminte! (Ps. 79, 1)

Stih: Gura dreptului va deprinde înţelepciunea şi limba lui va grăi judecată (Ps. 36, 30).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Rugăciune de Anul Nou

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 2, 20-21; 40-52)

Related Posts
Total
0
Share