Apostolul zilei (Fapte 21, 26-32)

În zilele acelea, Pavel, luând cu el pe cei patru bărbați, curățindu-se împreună cu ei a doua zi, a intrat în Templu, vestind împlinirea zilelor curățirii, până când a fost adusă jertfa pentru fiecare din ei. Și, când era să se împlinească cele șapte zile, iudeii din Asia, văzându-l în Templu, au întărâtat toată mulțimea și au pus mâna pe el, strigând: Bărbați israeliți, ajutați! Acesta este omul care învață pe toți, pretutindeni, împotriva poporului și a Legii și a acestui loc; încă și elini a adus în Templu și a spurcat acest loc sfânt. Căci ei văzuseră mai înainte cu el împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a adus în Templu. Și s-a mișcat toată cetatea și poporul a alergat din toate părțile și, punând mâna pe Pavel, îl trăgeau afară din Templu și îndată au închis porțile. Dar, când căutau ei ca să-l omoare, a ajuns veste la comandantul cohortei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acela, luând îndată ostași și sutași, a alergat la ei; iar ei, văzând pe comandant și pe ostași, au încetat de a mai bate pe Pavel.

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Sfântul Ierarh Neofit Cretanul, despre puterea taumaturgică a uleiului din candelele Sfinților

Next Post

Evanghelia zilei (Ioan 16, 2–13)

Related Posts
Total
0
Share