Apostolul zilei (I Corinteni 6, 12-20)

Prochimen, glasul 1: Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine (Ps. 32, 21).

Stih: Bucurați‑vă, drepților; celor drepți li se cuvine laudă (Ps. 32, 1).

DIN EPISTOLA ÎNTÂI CĂTRE CORINTENI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL, CITIRE:

Fraților, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup. Iar Dumnezeu, Care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi, prin puterea Sa. Oare nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos, le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum! Sau nu știți că cel ce se alipește de desfrânată este un singur trup cu ea? «Că vor fi – zice Scriptura – cei doi un singur trup». Iar cel ce se alipește de Domnul este un duh cu El. Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul, este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării, păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Care este în voi, pe Care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Pentru că ați fost răscumpărați cu preț! Slăviți, deci, pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Aliluia, glasul I

Stih: Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda şi mi-ai supus popoarele; Izbăvitorul meu de vrăjmaşii cei furioşi (Ps. 17, 51).

Stih: Cel ce mântuiești în chip minunat pe împăratul şi faci milă unsului Tău, lui David şi seminţiei lui până în veac (Ps. 17, 54).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

De la vameșul cel smerit la fiul cel rătăcit

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 15, 11-32)

Related Posts
Total
0
Share