Apostolul zilei (I Timotei 4, 9-15)

Prochimen, glasul al 7-lea: Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace (Ps. 28, 11).

Stih: Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului slavă şi cinste (Ps. 28, 1).

DIN EPISTOLA ÎNTÂI CĂTRE TIMOTEI A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL, CITIRE: 

Fiule Timotei, vrednic de credință este acest cuvânt și vrednic de toată primirea, fiindcă pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți și ne luptăm, de vreme ce ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor. Acestea să le poruncești și să-i înveți. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și curăția. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură. Nu fi nepăsător față de harul care este întru tine, care ți s-a dat prin prorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoților. Cugetă la acestea, ține-te de acestea, ca propășirea ta să fie vădită tuturor.

Aliluia glasul al 2-lea:

Stih: Bine este a lăuda pe Domnul și a cânta numele Tău, Preaînalte (Ps. 91, 1).

Stih: A vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea (Ps. 91, 2).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Izvorul de crini

Next Post

Evanghelia zilei (Luca 19, 1-10)

Related Posts
Total
0
Share