Arătarea Maicii Domnului pe frontul albanez

Aşa cum se ştie, Maica Domnului s‑a arătat multor soldaţi de pe frontul albanez. Unul dintre ei a fost şi un evlavios plutonier, domnul Nicolae Gatzaros. Cu lacrimi de emoţie povesteşte minunata întâmplare:

Despre arătarea Maicii Domnului şi poruncile pe care mi le‑a dat

Am deosebita cinste de a vă spune că ieri, Duminică 2 martie a.c., pe la ora 8 seara, am mers pe un deal mic, aflat în apropierea cantonamentului Companiei a 2‑a a Batalionului nostru, căci simţeam nevoia să mă mişc.

Simţeam că o putere tainică mă atrăgea acolo. Vântul încetase să sufle şi cerul era înstelat. La întoarcere nu am apucat să fac zece paşi, când deodată a apărut înaintea mea, tăindu‑mi calea, o femeie îmbrăcată în negru şi împodobită cu multă cuviinţă. Chipul ei se distingea bine în lumina serii. Această vedenie arătându‑mi‑se pe neaşteptate, la început am fost surprins, apoi însă mi‑am revenit, deoarece ştiam că Maica Domnului s‑a arătat de multe ori fie în vedenie, fie în vis în timpul incursiunilor armatei noastre. Atunci, fără să‑mi dau seama, am căzut în genunchi ca să‑i sărut dreapta. Din pricina emoţiei ochii au început să‑mi lăcrimeze, iar picioarele şi buzele mi‑au tremurat pentru mult timp.

Am auzit‑o spunând:

„Sunt Maica Domnului. Nu te teme, fiul meu! M‑am arătat ţie ca să‑ţi spun trei cuvinte, pe care să nu le uiţi.

Primul: acest război a fost declarat pe faţă şi fără vreo pricină de către Italia împotriva Greciei, dar cu voia mea Grecia va ieşi biruitoare.

Al doilea: acest război a fost declarat împotriva Greciei ca să cunoască lumea că pricina acestuia este îndepărtarea ei de la credinţă, hulirea celor sfinte şi cufundarea în stricăciune şi iubirea de plăceri, şi astfel să se îndrepte şi să cunoască că există o putere mai înaltă ce conduce şi chiverniseşte lumea şi legile Universului. Această putere este Dumnezeu. Iar dovezi vădite ale acestei existenţe sunt nenumăratele minuni ale Sfinţilor Bisericii lui Hristos.

Al treilea: ca să afle lumea că dreptatea biruieşte întotdeauna sila.

Descoperă, aşadar, acestea în scris comandantului tău, ca să nu se înfricoşeze de nicio piedică, căci sub ocrotirea mea Armata Greacă va birui”.

Când Maica Domnului s‑a făcut nevăzută, ochii mei au fost orbiţi de strălucirea ei. În cele din urmă mi‑am revenit cât de cât şi m‑am îndreptat îndată spre cantonament, unde v‑am relatat verbal întâmplarea.

Plutonierul Gatzaros Nicolae

În continuare redăm comunicatul generalului:

DEPARTAMENTUL DE COMANDĂ
NR. PROT. 7448

În T.T. 718, 10 Martie 1941

DIVIZIA a 13‑a
CĂTRE
CORPUL I DE ARMATĂ
(Biroul 1)

T.T.825

„Despre Biserica Maicii Domnului ridicată în apropierea satului Golemi”.

Am deosebita cinste de a anexa declaraţia plutonierului de infanterie al Batalionului ¼, Gatzaros Nicolae, şi de a menţiona că, pentru colecta ce a avut loc spontan în rândul ofiţerilor şi soldaţilor pentru ridicarea Bisericii, am dat ordinele cu nr. 6188/6-3-41 şi 6948/15-3-41, ale căror copii le anexez, pentru a fi aprobate şi în vederea răspândirii ei în toate unităţile şi dispozitivele de luptă ale Diviziei. Suma acestei colecte, încă neterminată, s-a ridicat deja la o sută de mii de drahme.

Deoarece cred că comunicarea mai largă a acestui fapt în toată armata noastră, va întări încă şi mai mult credinţa ei în Victorie, Vă rog să acţionaţi, cu bunăvoinţă, potrivit judecăţii şi înţelepciunii Dvs.

HARALAMBIE KAŢIMITROS
General de divizie

Extras din Asceți în lume – Ierom. Eftimie Athonitul, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Experiența de după moarte a unui tânăr din Rusia

Next Post

Sarea pământului

Related Posts
Total
0
Share