Audiobooks

Catisma 1

Evanghelia după Matei – cap. 9

Biblia pentru copii – Vechiul testament – cap.7

CD-urile audio ce conțin aceste mostre pot fi achiziționate la aceste adrese:

www.evanghelismos.ro

www.librariaortodoxia.ro