Cântare de laudă către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, minunată vestire! – Bucură-te, Preacurată,
Căci tu nouă pe Hristos ne-ai născut!

O, de bucurie vestire! – Bucură-te, Fecioară,
Porumbiţă prealuminată!

Bucură-te, Mărie, bucură-te ceea ce eşti plină de har,
Bucură-te, poartă de aur!

Tu eşti rugul cel nears din pustie,
Vestind zorii unei noi frumuseţi!

Gavriil cuvinte de bucurie a alcătuit,
Cu bucurie ţie le-a adus,
Şi Buna Vestire o a vestit!
El Buna Vestire ţie, Fecioară, o a vestit:
Pe ea cerurile o ascultă,
De ea sufletul tău se cutremură!

În Templul sfânt tu ai slujit,
Şi lui Dumnezeu sfinţindu-te,
Templu al Lui în trupul tău te-ai făcut!

Bucură-te, Preacurată, cerească mireasă,
Tu eşti tronul Împăratului Ceresc!

Bucură-te, mieluşea, cea care ai născut
Pre Mieluşelul lui Dumnezeu
Care ridică păcatul lumii!

Bucură-te, roabă smerită,
Că ţi-a făcut ţie mărire Dumnezeu,
Şi te-a încununat cu slavă şi cu putere
Printre toate neamurile lumii!

Bucură-te, lacrimă nesecată,
Străluminată de Duhul!

Bucură-te, neagonisitoare desăvârşită,
Căci Dumnezeu de bogăţii te-a covârşit,
Mai strălucitoare decât soarele!

O, Preacurată Fecioară,
Roagă-te lui Hristos, Fiul tău,
Pentru ca să se mântuiască
Sufletele noastre!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.