Cântare de laudă la Sfântul Apostol Toma

Cu-a lui îndoire Sfântul Toma Apostol
Credinţa creştină o a întărit: Însuşi Domnul pe el l-a convins.

Toma coasta Domnului pipăit-a şi s-a bucurat,
Cu bucurie mare L-a slăvit pe Hristos.

Via lui Toma fost-a a Indiei ţară,
Ce el a cultivat-o cu viţa
Crucii lui Hristos:
Acolo el înţelepciunea şi minunile Domnului Hristos propovăduit-a
Către slăviţi şi umili.

O, înţelepţilor ai Indiei fii,
Şarpe-otrăvit a voastră înţelepciune este!

Iată înţelepciunea cea adevărat din cer S-a pogorât
Ea pentru a voastră mântuire
Trup pe pământ a luat!
Toma grăit-a şi lucrat-a minuni,
Pe care minuni şi înţelepciune văzându-le, mulţime de popor lui i-a urmat,
Căci Toma lucra întru Numele Domnului.

Toma schingiuiri cumplite a luat
Dar porţile iadului idolatriei indiene
Zguduitu-le-a din temelii.

El răni cinci pentru Domnul
Întru al său trup, pentru adevăr, a luat.

Cinci amare răni, al simţurilor număr,
Care pildă de tainică înţelepciune nouă ne sunt:
Căci cela ce-a lui simţuri nu îşi stăpâneşte,
Dulceaţa cerească nu poate gusta.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Total
6
Shares
Previous Post

Sfântul Apostol Toma

Next Post

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă!

Related Posts