Cântare de laudă la Sfântul Apostol Toma

Cu-a lui îndoire Sfântul Toma Apostol
Credinţa creştină o a întărit: Însuşi Domnul pe el l-a convins.

Toma coasta Domnului pipăit-a şi s-a bucurat,
Cu bucurie mare L-a slăvit pe Hristos.

Via lui Toma fost-a a Indiei ţară,
Ce el a cultivat-o cu viţa
Crucii lui Hristos:
Acolo el înţelepciunea şi minunile Domnului Hristos propovăduit-a
Către slăviţi şi umili.

O, înţelepţilor ai Indiei fii,
Şarpe-otrăvit a voastră înţelepciune este!

Iată înţelepciunea cea adevărat din cer S-a pogorât
Ea pentru a voastră mântuire
Trup pe pământ a luat!
Toma grăit-a şi lucrat-a minuni,
Pe care minuni şi înţelepciune văzându-le, mulţime de popor lui i-a urmat,
Căci Toma lucra întru Numele Domnului.

Toma schingiuiri cumplite a luat
Dar porţile iadului idolatriei indiene
Zguduitu-le-a din temelii.

El răni cinci pentru Domnul
Întru al său trup, pentru adevăr, a luat.

Cinci amare răni, al simţurilor număr,
Care pildă de tainică înţelepciune nouă ne sunt:
Căci cela ce-a lui simţuri nu îşi stăpâneşte,
Dulceaţa cerească nu poate gusta.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Total
14
Shares
Previous Post

Sfântul Apostol Toma

Next Post

Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă!

Related Posts