Cântare de laudă la Sfântul Arhanghel Mihail şi la toate Netrupeştile şi Cereşti Puteri

O, Cereştilor Voievozi
Care asupra noastră pururi vegheaţi,
Acoperiţi-ne pre noi cu aripile voastre
Şi cu puterea voastră ne păziţi pre noi!

Într-armaţi cu-a Domnului putere
Şi cu a Lui slavă încununaţi.
Voi rotiţi săbii de foc
Cu care pe demoni în două tăiaţi.

Voi mai iuţi decât lumina sunteţi,
Pe creasta norilor păşiţi.
Acolo, pe norii văzduhului,
Voi bătălii daţi pentru Hristos.

Voi nicicând obosiţi, nici odihnă cunoaşteţi,
Ci pururi, noapte şi zi,
Vegheaţi la a oamenilor mântuire,
Şi deasupra multor, nenumărate lumi.

Puternice sunt oştirile voastre,
Virtuoase ale voastre legiuni!
Blânde sunt batalioanele voastre,
Cu ele nouă Domnul ne-a rânduit să ne-nfrăţim!

Voi Voievozi sunteţi ai puterii cereşti,
Noi vouă ne rugăm:
Duceţi-ne pre noi pe-a mântuirii cale,
La Tronul Celui Preaînalt,
Care ne-a zidit din nimic.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Adevăraţii închinători…

Next Post

Cei şapte sfinţi arhangheli- căpeteniile puterilor cereşti

Related Posts
Total
0
Share