Cântare de laudă la Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei

Sfinte mărite Părinte Nicolae,
Cele patru laturi ale lumii pre tine te slăvesc,
Căci tu eşti apărător al puternicei credinţe,
Al celei adevărate, în Domnul Dumnezeu.

Tu din leagăn te-ai închinat lui Hristos Domnul,
Din leagăn şi până la al tău mormânt;
Pre tine chiar Domnul Dumnezeu te slăveşte,
Pre tine, Sfinte, robul Lui cel bun.

Vestit ai fost tu toată a ta viaţă,
Iar după a ta moarte încă şi mai vestit!

Puternic pe pământ fost-ai tu, Sfinte,
Dar încă mai puternic, din ceruri, eşti acum!

Tu strălucit-ai cu duhul şi-a inimii curăţie,
Templu ai fost Domnului Celui Viu;
Pentru aceasta lumea pre tine te slăveşte,
O, Sfinte Părinte minunate, mereu!

Sfinte Părinte Nicolae slăvite,
Tu îi iubeşti pre aceia ce iubesc Hramul tău!

Tu înaintea Tronului Dumnezeiesc pururi
Te rogi fierbinte pentru mântuirea lor!

O, Sfinte Părinte Nicolae slăvite,
Binecuvântează pururi poporul creştinesc!

Binecuvântează-ne pururi pre aceia care
Cu evlavie se roagă ţie şi lui Dumnezeu!

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

De ce merită să aștepți?

Next Post

Reprezentarea Sfântului Nicolae în Icoane

Related Posts
Total
0
Share