Cântare de laudă la Sfinţii Şaptezeci de Apostoli

O, atleţilor ai Crucii, fiilor ai luminii,
Voi vii sunteţi şi acum, O, Copiilor ai veacului viitor,
Căci precum Hristos, nici voi nu aţi murit,
Ci trăiţi viaţa cea pururea nestricăcioasă.

Stăpânul, Dătătorul Cununilor, v-a încununat şi pe voi
Pentru Numele Său cel sfânt; căci L-aţi vestit cu putere
În faţa împăraţilor şi mai marilor acestei lumi,
Şi în faţa sălbaticilor voştri chinuitori.

Pe Dumnezeu L-aţi slujit, iar lumea v-a răsplătit cu chinuri.
Lui Hristos I-aţi urmat, O, dumnezeieştilor albine ale lui Hristos!
Lumea o aţi umplut de dulceaţă; vasele aţi umplut!
Sufletele le-aţi mângâiat, patimile aţi potolit,
Cu dulceaţa Evangheliei viaţa o aţi îndulcit,
Cu mireasma lui Hristos pământul aţi cădit,
O, voi, sarea, lumina şi tămâia lumii.

Şaptezeci de Fraţi, cu unirea dragostei legaţi
Precum ramurile unui singur trunchi, în Hristos crescuţi.
Şaptezeci de Stele pe Soarele Hristos înconjurând
Împreună cu îngerii şi cu Preacurata
În bucurie negrăită vă veseliţi.

O, Biruitorilor ai acestui veac stricăcios,
Sfinţilor Apostoli, pe voi vă slăvim şi vouă vă mulţumim,
Căci din sângele vostru dreptatea a înflorit.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Total
45
Shares
Previous Post

Căsătorie şi cruce

Next Post

Cuvioasa Apolinaria fecioara, care s-a nevoit în chip de bărbat

Related Posts