Cântare închinată Cuvioasei Parascheva de la Iași

Strofa 1

Pe crinul cel înmiresmat
Pe Raiul cel preadesfătat
Sfântă Parascheva, ajută-ne!
Pe-al necăjiţilor liman
Şi-al îndurărilor noian
Pe al Moldovei scump odor
Şi lauda românilor
Pe Parascheva de la Iaşi
Izbăvitoarea de vrăjmaşi
Toţi într-un glas s-o lăudăm
Şi ne-ncetat să o rugăm
Să mijlocească pentru noi
Cei în primejdii şi-n nevoi.

Strofa a 2-a

Tu haina scumpă o ai dat
Şi pe Hristos L-ai îmbrăcat
Căci în săraci vedeai mereu
Pe Însuşi Sfânt Mirele tău
Şi aprinzându-te de dor
Pentru Stăpânul tuturor
Ce din iubire-a sărăcit
Şi pentru noi S-a răstignit
De multe ori tu ai schimbat
Veşmântul tău cel luminat
Cu hainele săracilor
Şi ale cerşetorilor.

Strofa a 3-a

Cuvântul sfânt al lui Hristos
În al tău suflet luminos
Făcut-a rod îmbelşugat
Căci jugul Lui cel bun l-ai luat
Şi ca un Serafim slăvit
Cu-nflăcărare I-ai slujit
Căci ne-ncetat te osteneai
Şi toată noaptea te rugai
Bătăi în piept şi tânguiri
Culcări pe jos şi lungi postiri
Pentru Hristos tu săvârşeai
Şi de al Său har te umpleai.

Strofa a 4-a

Către lăcaşul preacinstit
Cel în pustie tăinuit
Cu dor nestins ai alergat
Şi sufletul ţi-ai adăpat
În Sihăstrie vieţuiai
Ca într-un colţişor de Rai
Căci ai aflat ceresc liman
Întru pustiul Iordan
Prin liniştire-ai izgonit
Din al tău suflet fericit
Pe Veliar cel preacumplit
Şi pe Hristos L-ai dobândit.

Strofa a 5-a

În Epivata, duhul tău
Ţi-ai dat curat lui Dumnezeu
Iar trupul ţi-a fost îngropat
La loc smerit, neînsemnat
Dar Domnul a binevoit
Ca el să fie proslăvit
Căci tu în vis i-ai poruncit
Lui Gheorghie cel fericit
Ca să-ţi dezgroape trupul tău
Cel purtător de Dumnezeu
Şi spre cinstire a fost pus
Şi în Biserică adus.

Strofa a 6-a

Mulți orbi și surzi se vindecau
Când Moaştele îţi sărutau
Nou Siloam te-ai arătat
Pentru tot sufletul curat
Vasile cel preaminunat
Domn şi creştin prealuminat
A vrut ca în Moldova sa
S-aducă sfântă racla ta
Şi cu-ajutorul tău ceresc
Acest odor dumnezeiesc
La Iaşi degrab a fost adus
Cu vrerea Domnului Iisus.

Strofa a 7-a

Ca pe un dar nepreţuit
A noastră ţară te-a primit
Căci mulţi creştini se vindecau
Când Moaştele îţi sărutau
Şi până azi reverşi cu dor
Tămăduiri bolnavilor.
Deci nu lipsi a te ruga
Şi din ispite a scăpa
Pe cei ce Moaştele-ţi cinstesc
Şi pomenirea-ţi prăznuiesc
Ca pe Hristos noi să-L slăvim
Şi-acum şi-n veci, amin, amin.

Descărcaţi aici.

Previous Post

Mărturii ale pelerinilor la Hramul Cuvioasei Parascheva – 2023

Next Post

Mâini cu busuioc

Related Posts
Total
0
Share