Capra neplătită

Întorcându-se Sfântul Spiridon acasă, a venit la el un oarecare om, vrând să cumpere din turma lui o sută de capre. Cuviosul i-a spus să aducă mai întâi preţul cel rânduit şi numai după aceea să ia ceea ce a cumpărat. Dar el, dând preţul pentru nouăzeci şi nouă de capre, a tăinuit una, socotind că nu va cunoaşte despre aceea Sfântul, a cărui bunătate era străină de grija cea deşartă a vieţii.

Mergând amândoi în ocolul dobitoacelor, Sfântul a zis către negustor să ia atâtea capre câte a plătit. Acela, despărţind o sută de capre, le-a scos din ocol, dar una din acelea, ca o pricepută şi roabă bună, cunoscând că stăpânul său nu a vândut-o, s-a întors degrabă şi a alergat iarăşi în ocol. Negustorul, prinzând-o, a tras-o după dânsul, iar capra, smulgându-se iarăşi, a fugit în ocol. Smucindu-se de vreo două-trei ori din mâinile lui şi fugind în ocol, iar el, chinuindu-se să o scoată cu sila, în cele din urmă a luat-o pe umeri şi o ducea într-ale sale. Dar capra, zbierând şi bătându-l cu coarnele peste cap, se zbătea, încât se mirau toţi câţi erau acolo.

Sfântul Spiridon, pricepând lucrul şi nevrând a-l mustra înaintea tuturor pe negustorul cel viclean, a zis către el cu blândeţe:

− Vezi, fiule, că nu în zadar face dobitocul unele ca acestea şi nu suferă a fi dus la casa ta. Oare, n-ai oprit preţul care se cuvenea pentru capră şi iată pentru aceea se smulge din mâinile tale şi fuge la ocol?

Atunci acela ruşinându-se, şi-a mărturisit păcatul şi şi-a cerut iertare. Apoi dând preţul, şi-a luat capra, care mergea acum singură, în linişte, la casa aceluia ce o cumpărase, întrecând în mers pe stăpânul său cel nou.

Extras din Păstorul cel bun- Viaţa și minunile Sfântului Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni – Arhim. Antonios Pakalidis, Editura Evanghelismos.

Previous Post

Evanghelia zilei (Matei 24, 27-33; 42-51)

Next Post

Viețile Sfinților – septembrie, ziua 3

Related Posts
Total
0
Share