Eu am devenit ortodox pentru că...

Preot Visarion Alexa Eu am devenit ortodox pentru că îmi doresc ca Dumnezeu să-mi împrumute însușirile Lui: Veșnicia, Lumina, Iubirea, Bunătatea, Nejudecarea, Blândețea. Schimbarea la Față... Încercați să înțelegeți…

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului este o străfulgerare a Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu în lumea creată

Pr. Ioan Istrati Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Mântuitorului este o străfulgerare a Împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu în lumea creată, guvernată de limite spaţio-temporale. În ea se arată puterea lui Dumnezeu de a muta…

Acatistul Schimbării la Față a Domnului

Rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește…

Cântare de laudă la Schimbarea la Faţă a Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Acolo unde Israil l-au biruit pre Sisera, Acolo voit-a să urce al Cerurilor împărat, Acolo voit-a întru privegheri de noapte să Se roage, Şi Slava Schimbării Lui la Faţă Să o arate înaintea ucenicilor celor aleşi. Acolo a voit…

Rugăciune către Cuviosul Ioan Iacob de la Neamț

O, Cuvioase Părinte Ioane, viață cerească ai petrecut pe pământ, căci de la Sfântul Botez ai primit numele marelui prooroc Ilie, iar, la primirea chipului îngeresc, Sfântului Ioan Botezătorul, spre ocrotire ai fost încredințat.…

Acatistul Cuviosului Ioan Iacob de la Neamț

Rugăciunile începătoare: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește…