Nu trebuie să ne împotrivim gândurilor, ci să le predăm lui Dumnezeu

Cel ce nu se împotriveşte gândurilor semănate în noi de vrăjmaşul, ci taie convorbirea cu ele prin rugăciune către Dumnezeu, arată că mintea lui a primit înţelepciune de la har şi cunoştinţa lui cea adevărată l-a eliberat pe…

Să nu primim telegramele viclene ale diavolului

– Părinte, în Vechiul Testament, în Cartea a IV-a a Macabeilor se spune: Gândul evlavios nu este distrugător al patimilor, ci potrivnic[1]. Ce înseamnă aceasta? – Ia ascultă! Patimile sunt înrădăcinate adânc înlăuntrul nostru,…

Să nu pricinuim noi sminteli

Pe cât putem, să luăm aminte ca noi să nu dăm prilejuri să se creeze situaţii grele. Să nu deschidem crăpături diavolului, deoarece sufletele care au cugetarea stricată se vatămă şi caută apoi să se îndreptăţească pe ei înşişi.…

Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea

Iubitul meu frate în Hristos, harul Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu, să te păzească de tot ce poate întina sufletul tău. Amin. „Necazuri şi nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea”[1]. Necazurile…

Marea sărbătoare creştină a femeilor

Astăzi Sfânta Biserică pomeneşte şi preamăreşte pe sfintele femei mironosiţe, primele martore ale Învierii lui Hristos. A binevoit Domnul ca anume ele să-L vadă primele înviat din morţi. Cine au fost aceste sfinte femei? De ce sunt…

Luptători ai unei lupte slăvite

Mă rog ca să deveniţi luptători ai unei lupte slăvite, a cărei biruinţă o vor lăuda Puterile îngerești. Și fiindcă de obște este Stăpânul, în aceeași locuinţă în Ceruri și în aceeași lumină strălucitoare vom trăi viaţa…