,

Evanghelia zilei (Luca 23, 1-34, 44-56)

Procesul şi răstignirea Mântuitorului „În vremea aceea, arhiereii, cărturarii și bătrânii poporului L-au dus pe Iisus îna­intea lui Pilat. Și au început să-L învinuiască, zicând: Pe Acesta am găsit răzvrătind neamul nostru…
,

Evanghelia zilei (Luca 22, 39-42, 45-71; 23, 1)

Pătimirile Mântuitorului „În vremea aceea, ieșind de la Cină, Iisus S-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, iar ucenicii L-au urmat. Și, când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Iar El…
,

Evanghelia zilei (Luca 19, 29-40; 22, 7-39)

Evenimentele premergătoare pătimirii Mântuitorului „În vremea aceea, când S-a apropiat de Betfaghe și de Betania, către Muntele care se cheamă al Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenici, zicând: Mergeți în satul dinaintea…
,

Evanghelia zilei (Luca 21, 8–9, 25–27, 33–36)

„Zis-a Domnul: Vedeți să nu fiți amăgiți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeți după ei. Iar când veți auzi de războaie și de răzmerițe, să nu vă înspăimântați; căci…
,

Evanghelia zilei (Marcu 15, 20, 22, 25, 33–41)

Iisus Şi-a dat duhul „În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii». Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea.…
,

Evanghelia zilei (Marcu 15, 1-15)

Convorbirea dintre Iisus şi Pilat „În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și L-au dat lui Pilat. Și L-a întrebat Pilat: Tu ești Împăratul iudeilor?…