Cum au fost prevestite Patimile Domnului de profeții Vechiului Testament

Profeții Vechiului Testament au vestit Patimile Domnului Iisus Hristos cu mult timp înainte că El să Se nască. Mai jos sunt câteva dintre profețiile scripturistice vechi-testamentare ce privesc Patimile Mântuitorului, alături de împlinirea lor în Noul Testament.    


A fost disprețuit

Profeția

Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă. (Isaia 53,3) 

Împlinirea

Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. (Ioan 1,11)

Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne pe Baraba! (Luca 23,18)


Intrarea în Ierusalim pe asin

Profeția

Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei. (Zaharia 9,9)

Împlinirea

Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele pe el şi Iisus a şezut pe el. (Marcu 11,7)

Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! (Marcu 11,9)

Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în Templu şi, privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece. (Marcu 11,11)


Vinderea de către Iuda

Profeția

Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. (Psalmi 40,9)

Împlinirea

Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus. (Marcu 14:10)


A fost vândut pentru 30 de arginti

Profeția

Şi le-am zis: “Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi.” (Zaharia 11,12)


Împlinirea

Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei (Matei 26,14)

A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi. (Matei 26,15)


A fost acuzat pe nedrept de martori mincinoși

Profeția

S-au sculat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam m-au întrebat. (Psalmi 34,10)

Împlinirea

Că mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau. (Marcu 14,56)


A tăcut la judecată

Profeția

Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu Şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere S-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. (Isaia 53,7)

Împlinirea

Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta. (Marcu 15,4)

Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. (Marcu 15,5)


A fost bătut

Profeția

Spatele l-am dat spre bătăi şi obrajii mei spre pălmuiri, şi fata Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor. (Isaia 50,6)

Împlinirea

Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme. (Matei 26:67)


Răstignit între tâlhari

Profeția

Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Că El a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi Şi-a dat viaţa. (Isaia 53,12)

Împlinirea

Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. (Marcu 15,27)

Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. (Marcu 15,28)


Păstrarea rănilor Crucii după Înviere

Profeția

Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut. (Zaharia 12,10)

Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele. (Psalmi 21,18)

Împlinirea

Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat Ucenicii, văzând pe Domnul. (Ioan 20,20)

Deci au zis lui ceilalţi Ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. (Ioan 20:25)


I-a fost sete pe cruce

Profeția

Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât. (Psalmi 21,16)

Împlinirea

După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete. (Ioan 19,28)


I s-a dat oțet să bea

Profeția

Şi mi-au dat spre mâncarea mea fiere şi în setea mea m-au adăpat cu oţet. (Psalmi 68,25)

Împlinirea

I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a voit să bea. (Matei 27,34)

Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie, Îi da să bea. (Matei 27,48)


Hainele au fost împărțite

Profeția

Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. (Psalmi 21,20)

Împlinirea

Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să ia. (Marcu 15,24)

După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte, şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime. (Ioan 19,23)


Strigătul către Dumnezeu Tatăl

Profeția

Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? (Psalmi 21,1)

Împlinirea

Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit? (Marcu 15,34)


Învierea

Profeția

Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea. (Psalmi 15,10)

Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei. (Psalmi 48,14)

Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca. (Psalmi 48,16)

Împlinirea

Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. (Marcu 16,6)


Înălțarea

Profeția

Zis-a Domnul Domnului Meu: “Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. (Psalmi 109,1)

Împlinirea

Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu. (Marcu 16,9)

Iar Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului. (Marcu 14,62)

Sursa: http://basilica.ro

Previous Post

Cuvânt înfricoșător de la Părintele Petroniu Prodromitul

Next Post

La ce folosește lumea asta, dacă pierzi Adevărul?

Related Posts
Total
0
Share