Despre Dumnezeiasca Liturghie

Mitropolitul Ieremia al Gortinei

            Cel mai bun și cel mai sfânt lucru care se săvârșește pe pământ, frații mei creștini, este DUMNEZEIASCA LITURGHIE. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat în pântecele Preasfintei Fecioare și S-a făcut om, ca să ne dăruiască Dumnezeiasca Liturghie.

            Într-o noapte – ah, Dumnezeul meu, ce noapte binecuvântată a fost aceea – în noaptea Joii celei Mari, când Hristos mânca la Cina cea de Taină împreună cu Ucenicii Săi, atunci ne-a predat Dumnezeiasca Liturghie.

            Dumnezeiasca Liturghie este Taina Bisericii. În această Taină se cuprinde toată măreția credinței noastre. Ce înseamnă Biserica, frații mei, trăim și simțim în Dumnezeiasca Liturghie. Aici, în Dumnezeiasca Liturghie, Îl aflăm și-L gustăm pe Dumnezeul nostru. Dacă cineva vă va întreba ce ați văzut și ce ați primit la Dumnezeiasca Liturghie, să-i spuneți acel frumos tropar pa care-l cântă psaltul, ca ultima pecetluire a Dumnezeieștii Liturghii: „Am văzut lumina cea adevărată, am primit duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne”. Și într-adevăr, dumnezeiescul Har, de care avem atât de mare nevoie pentru a putea merge înainte și a spori duhovnicește, îl primim la Dumnezeiasca Liturghie. Acesta este „lumina cea adevărată” și „duhul cel ceresc”, de care se spune în acel tropar. Este Harul Sfântului Duh.

            De asemenea în Dumnezeiasca Liturghie aflăm și trăim credința sfântă a Părinților noștri. Pentru aceasta spune troparul: „Am aflat credința cea adevărată”. Care credință? Credința în Dumnezeul nostru, în Sfânta Treime, în Tatăl, în Fiul și în Sfântul Duh. Trei Persoane, un Dumnezeu. De aceea și spune troparul: „Nedespărțitei Treimi închinându-ne”. Vedeți? Dumnezeiasca Liturghie începe cu Sfânta Treime, cu: „Binecuvântată este Împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”, cuvinte pe care le rostește preotul, și se sfârșește iarăși cu Sfânta Treime, cu troparul pe care-l rostește psaltul: „…nedespărțitei Treimi închinându-ne”.

  1. În Dumnezeiasca Liturghie se săvârșește o mare minune, frați creștini. Astăzi oamenii cer minuni ca să creadă, dar uită că cea mai mare minune este Dumnezeiasca Liturghie. Ascultați! Ca să se poată săvârși Dumnezeiasca Liturghie trebuie să avem pâine dospită, pe care o numim prescură și puțin vin liturgic. Voi le aduceți pe amândouă acestea. Venind vorba despre prescuri, voi, femeilor evlavioase, luați aminte ca făina pe care o folosiți ca să frământați aluatul pentru prescuri să fie astfel, încât prescura să fie strânsă, iar nu să se mărunțească în firimituri. Pentru că, dacă se fărămițează, după aceea, când preotul pune părticica Sfântului Trup în Sfântul Potir, se amestecă atât de mult cu Sfântul Sânge, încât nu se mai disting. Așadar, căutați să procurați făină bună pentru a face prescurile.

Dar să venim la subiectul nostru. Pentru Dumnezeiasca Liturghie, așadar, sunt necesare prescurile și vinul liturgic. Apoi într-o clipă, în clipa cea sfântă, când preotul spune: „Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate”, atunci, la o rugăciune pe care o rostește, se săvârșește marea minune: Pâinea se face Trupul lui Hristos și pâinea, care este în Sfântul Potir, se face Sângele lui Hristos. Se văd tot pâine și vin, însă în realitate sunt Trupul și Sângele lui Hristos. Sfântul Duh, Care vine cu rugăciunea preotului la cele două elemente, El Însuși face marea minune: preface pâinea și vinul în Trupul și Sângele lui Hristos. Dar ascultați și altceva, iubiți creștini: Rugăciunea preotului Îl roagă pe Dumnezeu să trimită mai întâi Duhul Sfânt tuturor credincioșilor, care sunt prezenți la Dumnezeiasca Liturghie, și apoi să vină la Cinstitele Daruri, la pâine și vin, ca să le prefacă în Trupul și Sângele lui Hristos. Pentru că preotul se roagă lui Dumnezeu: „Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste Daruri ce sunt puse înainte”, Luați aminte la „peste noi”! La noi. Și precum este adevărat – și este adevărat – că Sfântul Duh vine peste pâine și vin și le preface în Trupul și Sângele lui Hristos, la fel de adevărat este că Sfântul Duh vine la toată sinaxa credincioșilor creștini și-i umple de Har. Desigur aceasta se face potrivit cu deschiderea fiecărui suflet. Așa cum, ca să vă spun o pildă, lumina soarelui și aerul intră în cameră în funcție de cât de mult deschidem ferestrele ei.

  1. Dar cel mai important la Dumnezeiasca Liturghie, frații mei creștini, este faptul că participăm la Masa lui Dumnezeu și ne împărtășim cu Sfântul Trup și Cinstitul Sânge ale lui Iisus Hristos. Întreaga Dumnezeiască Liturghie se face pentru ca la sfârșit preotul să spună: „Cu frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați”. Și credincioșii vin și se împărtășesc, dar așa cum a spus preotul: cu frica lui Dumnezeu, cu credința că ceea cu care se împărtășesc este cu adevărat Trupul și Sângele lui Hristos – iar nu pâine și vinișor, cum spun unii necatehizați – și se împărtășesc cu dragoste față de toți, iar nu cu vrăjmășie.
  2. De vreme ce atât de mare, sfântă și dumnezeiască este Liturghia, nu se cuvine să lipsiți de la ea. Poate vor zice unii că în satul sau parohia lor lipsește preotul și nu se săvârșește Dumnezeiasca Liturghie. Da, acesta este un adevăr dureros, căci multe sate sunt fără preot. Rugați-vă Maicii Domnului ca să trimită preoți în satele voastre, să sune clopotele și să se sfințească creștinii noștri. Dar cu toate că în satul vostru nu este preot, nu stați acasă, ci mergeți în satul vecin sau la cea mai apropiată mănăstire la Dumnezeiasca Liturghie.

Nu rămâneți acasă fără Liturghie, vă rog! Este atât de importantă Dumnezeiasca Liturghie și atât de mare lipsă și rău pricinuiește neparticiparea la ea, încât dacă s-ar săvârși la Patra (la o distanță de mai bine de 200 km) o Dumnezeiască Liturghie, merită să mergem și pe jos ca să participăm la ea și să primim Harul lui Dumnezeu. Dacă ni s-ar spune că în Veria (la 770 km) se va arăta Maica Domnului, am merge chiar și pe jos până acolo să ne închinăm Maicii Domnului și să primim binecuvântarea ei. Dar acest lucru se săvârșește la fiecare Dumnezeiască Liturghie. În ea se arată Maica Domnului, pentru că Dumnezeiasca Liturghie se oferă pentru toți, dar „mai ales pentru Preasfânta, Curata, preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria”, precum auziți atunci când liturghisește preotul.

Așadar, iubiții mei creștini, atunci când sună clopotul în satul vostru pentru Dumnezeiasca Liturghie, să simțiți ca și cum v-ar chema Maica Domnului și așteaptă să vă vadă pe voi pe toți, copiii ei, adunați în Biserică. Și fie ca nimeni să nu lipsească!

Cu multe binecuvântări,

† Ieremia, Mitropolitul Gortinei și Megalopolei

 

Previous Post

Stareți contemporani

Next Post

Paguba păcatului și depășirea acestuia

Related Posts
Total
0
Share