Despre mânie și grija pentru suflet

„Paratrăsnetul. Atunci când te vei mânia împotriva cuiva (şi mai ales dacă aceasta se întâmplă des), să-ţi aminteşti că stăpânul oricărui rău este diavolul, care seamănă între oameni discordie. Deci în loc să te mânii îm­potriva aproapelui, îndreaptă-ţi mânia împotriva celui care este pricina tu­turor relelor. Deseori omul nu este decât arma oarbă a duhului răutăţii şi de aceea se cade să avem îngăduinţă şi compătimire”.

„A te mânia, a te lăsa stăpânit de iritare nu este altceva decât a te pedep­si pe tine însuţi pentru prostiile altora”.

„Patimile noastre sunt asemenea unui foc care nu a fost bine stins: ori­când poate să se reaprindă şi chiar să provoace un incendiu”.

„E de folos să ne rezervăm zilnic fie şi puţin timp pentru a ne întoarce atenţia asupra sufletului. Să gândim că ceasul plecării din această viaţă ne este ascuns de către Domnul, tocmai pentru a fi în orice clipă pregătiţi să ne înfăţişăm înaintea tronului Judecăţii. Nu amânaţi grija pentru mântuirea voastră pe mâine, căci s-ar putea să fie prea târziu”.

Din învățăturile starețului Arsenie.

Total
64
Shares
Previous Post

Ceva care nu poate fi cuprins nici cu inima, nici cu mintea

Next Post

Fetița care refuza să ceară iertare și biruința ei

Related Posts