Despre postul de Sâmbătă

Fiindcă în ultima vreme s-a creat confuzie în rândurilor credincioșilor cu privire la postul de Sâmbătă pentru cei care vor să se împărtășească Duminica cu Preacuratele Taine ale lui Hristos Dumnezeul nostru, consemnăm mai jos Canonul 64 al Sfinților Apostoli, care, în tâlcuirea lui, făcută de Sfântul Nicodim Aghioritul, spune clar ce înseamnă postul care nu trebuie ținut Sâmbăta și Duminica.

Postul adevărat este desăvârșita nemâncare sau mâncarea uscată la Ceasul a nouălea (ora 3 după amiază). Deci acest post nu trebuie postit în aceste două zile. Însă pentru a te împărtăși Duminică vei dezlega postul, adică vei mânca mai înainte de Ceasul a nouălea mâncare de post cu untdelemn. În nici un caz nu stricăm postul, când este vorba să ne împărtășim Duminica.

De asemenea, Sfântul Nicodim mai menționează că: „nu sunt călcători ai acestui Canon cei ce pentru adevărată nevoinţă și cu cinstire de Dumnezeu, postesc zece zile de rând, sau şi 15, postind prin urmare și în zilele de Sâmbătă şi Duminică, cuprinse în ele, precum Zonara şi Balsamon spun într-un glas, atât în tâlcuirea Canonului 53 cât şi în cea de la acesta. Însă şi unii ca aceştia, în aceste zile, şi mai ales Duminica, se cuvine a nu posti toată ziua, ci să dezlege postul, mai înainte de Ceasul al nouălea, cu oarecare mâncare simplă, iar nu stricătoare de post”.

CANON 64 al Sfinților Apostoli

Dacă vreun cleric s-ar afla postind în ziua Duminicii sau a Sâmbetei, afară de una numai, să se caterisească. Iar de va fi mirean să se afurisească. [Sobor 6: 55, 56; Gangra: 18; Laod: 29; Petru 15; Teofil 1]

TÂLCUIRE

Altceva este postul, altceva dezlegarea postului şi altceva stricarea postului. Postul adevărat este desăvârşita nemâncare sau a mânca cineva o dată în zi, la Ceasul al nouălea (3 p.m), cu mâncare uscată, adică numai cu pâine şi apă. Iar dezlegarea postului este a mânca cineva mai înainte de Ceasul al nouălea, ori smochine, ori stafide, ori altceva de acest fel. Sau a mânca, afară de pâine şi apă, şi alte oarecare feluri de mâncăruri simple, cum ar fi, legume, vin, sau untdelemn, raci, scoici şi alte de acest fel. Iar stricarea postului este când cineva mănâncă din toate mâncărurile, adică şi carne, şi peşte, şi lapte, şi brânză, şi celelalte.

Deci în Canonul acesta dumnezeieştii Apostoli rânduiesc că oricare cleric s-ar afla postind în ziua Duminicii sau a Sâmbetei, cu deplinită nemâncare, sau şi cu mâncare uscată întru al nouălea ceas, afară de o singură Sâmbătă, adică de Sâmbăta cea Mare, în care Trupul Domnului se află în mormânt și în care toţi dreptslăvitorii postim, după cuvântul Domnului care a spus: „Iar vor veni zile când se va lua de la dânşii Mirele, şi atunci vor posti”1. Un cleric ca acesta, zic, să se caterisească, iar de va fi mirean unul ca acesta să se afurisească.

1 Matei 9, 15. Vezi şi însemnarea Canonului 29 al Sinodului VI ecumenic.

Previous Post

Părinţii păcătuiesc atunci când…

Next Post

Ești gata să mori pentru credința ta?

Related Posts
Total
0
Share