Dr. Iustinian Simion, fondator al Grupului psaltic „Anastasios”: Muzica bizantină este gura Duhului Sfânt

Basilica.ro a stat de vorbă cu dr. Iustinian Simion, fondator al Grupului de Muzică Bizantină „Anastasios” din Târgu Mureș. O particularitate a grupului este că numără printre membrii săi medici și studenți mediciniști – o frumoasă combinație între pasiunea pentru știință și cea pentru arta cântării bizantine.

Dr. Iustinian Simion, astăzi medic neurochirurg, și dr. Teodor Simion, astăzi medic stomatolog, au fondat grupul când erau studenți la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Fii de preot din Fălticeni

Basilica.ro: Cum v-ați descoperit pasiunea pentru muzica bizantină și unde ați ucenicit în această cântare?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: În primul rând trebuie să spunem că ne-am născut și am crescut în Municipiul Fălticeni, sub streașina marilor mănăstiri Putna și Neamț, cu vestitele școli de muzică bisericească. Apoi, suntem fii de preot, preot cu dragoste față de slujbele Bisericii și cântarea bisericească.

Am ascultat muzică acasă, nu numai bisericească, am ascultat cântările la strană, apoi, crescând și căpătând cunoștințele și experiența necesară, am condus pe rând, ambii frați, pe timpul studiilor liceale, strana bisericii unde este preot tatăl nostru.

În timpul acesta, am cunoscut alți frați, dintr-o familie binecuvântată de Dumnezeu, cu o experiență frumoasă în cunoașterea și interpretarea muzicii psaltice, frații Maxemiuc, care formează Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul”, și care ne-au împărtășit din experiența lor.

Frații Iustinian și Teodor Simion alături de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București. Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

Am avut apoi privilegiul să-l cunoaștem pe părintele arhidiacon Mihail Bucă și nu mai dăm detalii despre persoana și personalitatea părintelui în lumea muzicală psaltică de la noi din țară și nu numai, doar atât, că este o revelație în Biserica Ortodoxă Română, în ceea ce privește reașezarea muzicii psaltice în cadrul slujbelor Bisericii la locul cuvenit, cu care am legat o strânsă colaborare și prietenie, bineînțeles exploatând la maxim calitățile părintelui.

Muzica Bisericii milenare

Basilica.ro: Ce este muzica bizantină pentru dumneavoastră?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Muzica bizantină este muzica psaltică, este muzica Bisericii Ortodoxe, Biserica Ortodoxă fiind ocrotită de împărăția bizantină vreme de mai bine de 1000 de ani, și drept recunoștință sau urmare a unei simple suprapuneri a numelor, muzica psaltică se mai numește muzică bizantină.

Cu cât cunoști mai bine istoria creștinismului, în special istoria Bisericii de Răsărit, cu atât ești mai atras și de muzica bisericească, știind bine că prin cântarea bisericească sărbătorile au mai multă strălucire, iar învățătura Bisericii se tipărește mai bine în sufletele credincioșilor.

Nu ai cum să nu fii impresionat de Împăratul Iustinian, în timpul căruia cultura muzical religioasă ia un mare avânt în Imperiul Bizantin, sau de Sfântul Ioan Damaschin, căruia tradiția îi atribuie Anastasimatarul, operă prin excelență de teologie și adevăr creștin.

Nu avem cum să nu amintim de maestrul Ioan Cucuzel, de Hrisant din Madit, Grigorie Protopsaltul, sau Hurmuz Hartofilax. Apoi, așa cum se spune, muzica bizantină este gura Duhului Sfânt și așa o simțim și noi.

Doi studenți mediciniști fondatori

La Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

Basilica.ro: Cum ați ajuns să înființați Grupul de Muzică Bizantină Anastasios?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Am format Grupul psaltic „Anastasios” la Târgu Mureș, când eram student în anul I, pentru liniștea sufletului, în amintirea cântărilor de la strana bisericii din Fălticeni și pentru o satisfacere a unui auditoriu dornic de muzică bisericească psaltică.

Nucleul grupului s-a închegat și mai mult după ce la Târgu Mureș a ajuns ca student, la aceeași universitate, fratele meu, Teodor Simion, grupul fiind organizat și condus de noi, eu ca prim dirijor și Teodor ca dirijor secund.

Basilica.ro: De unde provin membrii grupului?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Membrii grupului au fost la început, în mare majoritate studenți la medicină, apoi, unii dintre aceștia absolvind facultatea,  devenind medici, și participând în continuare la activitățile noastre, grupul a fost format din studenți la medicină și medici, activând de cele mai multe ori în această formulă.

Membrii grupului psaltic Anastasios sunt în mare parte studenți mediciniști din Târgu Mureș. Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

În timp, s-au alăturat și tineri din alte domenii de activitate. Bineînțeles, știind că lucrul trebuie să fie foarte bine făcut, am apelat și la colaboratori, cu care am împărtășit și ne împărtășim experiența. Ce este interesant și benefic în același timp, aceasta fiind ca o misiune dusă mai departe pe tărâmul muzicii, este faptul că în grup s-au adăugat în timp alți și alți membri, și aceasta pentru că mulți dintre colegii studenți, membri ai grupului, care au absolvit facultatea, și activează la locurile unde au fost repartizați după examenul de rezidențiat, nu mai pot menține o legătură permanentă cu grupul.

Și, aici este frumos, o parte din ei duc mai departe, în locurile unde s-au stabilit, muzica psaltică, adunând în jurul lor tineri care caută această muzică. Eu și fratele meu continuăm să organizăm, să conducem și să dirijăm grupul, membrii lui fiind în mare parte medici, dar și tineri care activează și în alte domenii (Arhitectură, Drept, IT), însă cu dragoste pentru slujbele Bisericii.

O muzică ce necesită pregătire teologică și duhovnicească

„Așa cum se spune, muzica bizantină este gura Duhului Sfânt și așa o simțim și noi”, afirmă dr. Iustinian Simion (foto, centru). Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

Basilica.ro: Cum se explică atracția exercitată de muzica bizantină asupra tinerilor?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Muzica psaltică găsește cel mai rapid calea către sufletul celui ce o ascultă sau o cântă, deoarece este o muzică cerească, hristologică, prin care ni se transmite cuvântul, voia și dragostea lui Dumnezeu.

Tinerii din țara noastră sunt tineri de excepție, capabili să înțeleagă foarte ușor și să experimenteze cu succes lucruri noi. Pentru fiecare dintre noi vine acel moment, mai îndată sau mai târziu, când descoperim și muzica bisericească. Suntem atrași cu siguranță mai întâi de linia melodică, dar mai apoi și de mesajul transmis prin textul cântat.

Putem spune, la fel de adevărat, că nu oricine este atras de muzica bisericească, nu oricine o poate interpreta, și mai ales nu oricine interpretează muzica psaltică și transmite mesajul textului la adevărata valoare. Pe lângă pregătirea în muzică și cultura muzicală, chiar o pregătire teologică, trebuie să ai și acea dispoziție prin care poți să convingi.

 

De altfel, ca în toate domeniile de activitate, dar mai ales în cele vocaționale, dacă nu ești sincer și profund implicat în ceea ce faci, nu reușești. Muzica bisericească este o componentă a misiunii Bisericii în lume. Meritul pentru faptul că avem foarte mulți tineri în Biserică este al slujitorilor și al celor care păstoresc în Biserica Ortodoxă Română.

Pentru că, fără sprijinul și ajutorul preoților și ierarhilor, cei ce slujesc la strană, oricât de mult și-ar dori și s-ar strădui, nu pot să atingă obiectivele propuse. Și, dacă tinerii apreciază și muzica de la strană, înseamnă că, în tot acest angrenaj, această rotiță – strana – funcționează, și de multe ori foarte bine.

Basilica.ro: Cum vedeți relația dintre credință și știință?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Relația dintre Religie și Știință a fost subiect de studiu încă din Antichitatea clasică, fiind abordată de către filozofi, teologi, oameni de știință și alții. Această temă, abordată la modul practic, înseamnă că, înainte să intrăm în sala de operații, ne facem semnul Sfintei Cruci, prin care cerem ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu, pe care de fiecare dată îl simțim.

Înseamnă că spunem „Mulțumesc, Doamne!” pentru fiecare operație și pentru fiecare diagnostic pe care îl punem. Și lucrul acesta îl fac medici cu zeci de ani de experiență. Aceasta fiind, pe lângă anii de studiu și experiență, una din explicațiile pentru faptul că avem medici foarte buni și rezultate în medicină de nivel mondial.

Sigla Grupului de muzică bizantină Anastasios. Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

Basilica.ro: Explicați-ne puțin logo-ul grupului.

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Logo-ul, sigla unei firme, fundații, societăți sau a unui grup simbolizează de regulă, în mod personalizat, activitatea acestora. Grupul nostru numindu-se Anastasios (Înviere) și fiind un grup de muzică psaltică, sigla este formată din inițiala denumirii, litera A, formată din neume psaltice.

Unde a cântat Grupul psaltic Anastasios

Basilica.ro: Amintiți câteva locații unde ați fost invitați. Vorbiți-ne și de reacția auditoriului din afara cultului religios, știind că activați într-o zonă unde influența culturii orientale este mai mică, și mai pronunțată cea occidentală.

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Așa după cum spune și numele, prin activitatea Grupului psaltic Anastasios în zona Ardealului, s-a dorit o reînviere a cântării bisericești prin folosirea muzicii psaltice la sfintele slujbe.

Cântarea psaltică se alătură cântării bisericești tradiționale din Ardeal și, împreună, oferă credincioșilor și ascultătorilor o diversitate muzicală religioasă și o înfrumusețare a cultului ortodox,  fiind foarte bine primită și apreciată, semn că cei care participă la sfintele slujbe în bisericile din Ardeal sunt buni cunoscători și trăitori ai vieții religioase și spirituale.

Dr. Iustinian Simion, medic neurochirurg, a primit o distincție de la Mitropolitul Laurențiu al Ardealului pentru promovarea muzicii bisericești. Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

Foarte bine apreciată este prestația grupului nostru și în cadrul spectacolelor și concertelor la care este invitat. Arta, frumosul, cântarea nu au granițe sau zone preferate. Dacă te dedici și dorești să transmiți și mesajul, nu numai calitățile vocale, oriunde vei activa se găsesc ascultători care să rezoneze cu ceea ce oferi, cântare bisericească, aceasta fiind o părticică din frumusețea lui Dumnezeu.

Grupul psaltic Anastasios a fost invitat și a participat, cu binecuvântarea ierarhilor, la multe slujbe de sfințire și hramuri în parohii și la mănăstiri, atât în zona Ardealului, cât și în zona natală a conducătorilor grupului – nordul Moldovei. A participat la slujbe de sfințire și hramuri și în afara granițelor țării: Norvegia, Spania, Franța, Muntele Athos.

Desigur, Grupul psaltic Anastasios a participat și la alte evenimente. În anul 2014, a reprezentat Mitropolia Ardealului la Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul”, organizat de Patriarhia Română. În decembrie 2017, la invitația Institutului Cultural Român din Budapesta, a susținut un program artistic la Ambasada Austriei în Budapesta cu prilejul preluării președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România de la Austria.

Totodată, tot cu acest prilej, a mai susținut câteva prestații și în alte locații din Budapesta și Seghedin. Pe data de 1 decembrie 2018, grupul psaltic Anastasios, format din medici și studenți la medicină, împreună cu corul „Glasul Bucovinei” al Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, format din 100 de jandarmi și elevi jandarmi, dirijat de preotul militar Cătălin Simion (cele două coruri fiind conduse de tată și fii), a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum oficiate în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia cu prilejul Centenarului Marii Uniri.

Acest moment îl considerăm apogeul prestației grupului nostru și totodată o răsplată din partea lui Dumnezeu prin privilegiul și onoarea de a participa la ceva așa de înălțător.

Planuri de viitor

Frații Teodor Simion, medic stomatolog (stânga) și Iustinian Simion, medic neurochirurg (centru) la inaugurarea unei clinici din rețeaua medicală Anastasios, proiect medical care nu face decât să demonstreze că oamenii care iubesc Biserica sunt și importanți contributori la societate. Foto: Grupul de muzică bizantină Anastasios

Basilica.ro: Ce planuri de viitor aveți?

Dr. Iustinian Ioachim Simion: Cu ajutorul și spre slava lui Dumnezeu, ne dorim ca, pe viitor, să menținem vie activitatea Grupului psaltic Anastasios, cu toate că va fi din ce în ce mai greu să menținem ritmul de activități al grupului de până acum, datorită obligațiilor din ce în ce mai mari pe care le avem în domeniul medical, noi deținând și administrând și clinicile medicale Anastasios.

Cu toate acestea, ne dorim ca, pe lângă cele trei CD-uri pe care le avem înregistrate (ColindeSfânta Liturghie și Slujba Sfinților Doctori fără de arginți Cosma și Damian) să mai înregistrăm încă trei (Slujba Sfântului Efrem cel NouSlujba Sfântului Pantelimon și a Sfântului Ierarh Luca al Crimeii – chirurgul cel milostiv), dorind ca și prin aceasta să dăm mulțumire lui Dumnezeu pentru mila și ajutorul pe care ni-l oferă prin sfinții Lui, atât în activitatea medicală cât și în lucrarea Bisericii.

Sursa: http://basilica.ro

Previous Post

Acatistul Sfintei Muceniţe Anisia

Next Post

Este îngăduit să bem, dar cu măsură!

Related Posts
Total
0
Share