Duhul Sfânt, Mângâietorul

Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu (Ioan 14: 26).

Care să fie înţelesul practic al acestor cuvinte, dacă nu acela că ne este de absolută trebuinţă să ne rugăm zilnic ca să ni se trimită zilnic Duhul Sfânt, tot aşa cum zilnic ne rugăm ca să primim pâinea cea de toate zilele? Dumnezeu cu adevărat voieşte ca să ne trimită pre Duhul Sfânt în fiecare zi, dar El voieşte ca noi să ne rugăm zilnic pentru aceasta. Căci aşa cum este cu pâinea, care câteodată ne prisoseşte, iar altădată ne lipseşte, aşa este şi cu Duhul Sfânt.

Duhul Sfânt vine şi pleacă de la noi după cum este şi râvna sau trândăvia noastră la rugăciune, după cum sunt şi faptele noastre bune sau răbdarea noastră. De aceea a rânduit Biserica ca Sfintele Slujbe ale dimineţii să înceapă cu chemarea Duhului Sfânt: Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, vino şi Te sălăşluieşte întru noi! Şi numai după aceea este rânduită cererea: Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi! De ce? Pentru că, fără Duhul Sfânt, noi nici măcar nu am şti cum să folosim pâinea cea de toate zilele cum se cuvine, adică în scopul mântuirii. Acela vă va învăţa toate. Adică, ziua şi noaptea, în orice împrejurare s-ar afla omul, El îl călăuzeşte, îl sfătuieşte, îl învaţă ce şi cum să gândească, ce trebuie să spună şi ce trebuie să facă. Pentru aceasta să-l implorăm pe Dumnezeu ca să ne trimită Duhul Sânt şi pentru nimic altceva, şi El însuşi, Duhul, ne va aduce nouă tot ceea ce ne lipseşte la orice moment dat. Când Duhul Sfânt Se pogoară asupra noastră, noi atunci cunoaştem toate, înţelegem toate şi suntem în stare să lucrăm toate cele câte ne sunt de folos, nouă şi altora. Şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. Adică: «Să nu vă fie teamă că aţi putea uita învăţătura Mea şi cuvintele Mele către voi. Duhul Sfânt ştie toate câte sunt ale Mele, şi atunci când Se va pogorî în voi, toată învăţătura Mea întru voi va fi, împreună cu El.» O, Stăpâne Doamne Duhule Sfinte, îndură-te şi Te pogoară peste noi, nu după vrednicia noastră, ci după vrednicia Stăpânului şi Domnului nostru Iisus Hristos şi după marea Ta iubire de oameni. Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită în veci, Amin.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Rugăciune către Preasfânta Treime

Next Post

Dă, Doamne, rod frumos și sănătos

Related Posts
Total
0
Share