Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne)

Apostol 1 Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2

Fraților, nu mâncarea ne va așeza înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește. Dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Fiindcă, de te-ar vedea cineva pe tine, cel ce ai cunoștință, că șezi la masă în templul idolilor, oare conștiința lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor? Și va pieri prin cunoștința ta cel slab, fratele tău, pentru care a murit Hristos! Și așa, păcătuind împotriva fraților și lovind conștiința lor slabă, păcătuiți față de Hristos. De aceea, dacă o mâncare smintește pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu. Oare, nu sunt eu liber? Nu sunt eu Apostol? N-am văzut eu pe Iisus, Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea întru Domnul? Dacă altora nu le sunt Apostol, vouă, negreșit, vă sunt. Pentru că voi sunteți pecetea apostoliei mele întru Domnul.


Evanghelia Matei 25, 31-46

Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci, drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei preamici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.


În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, vă propunem să recitim Omilia Sfântului Nicolae Velimirovici:

Statisticienii socotesc că pe fața pământului există un miliard și jumătate de locuitori. Dintre toți aceștia nu există nici măcar o singură persoană care, folosindu-și însușirile minții, să vă poată spune ce se va întâmpla cu lumea la sfârșitul veacurilor și ce se va întâmpla cu noi când vom muri. Și toate miile de milioane de oameni care au trăit pe pământ înaintea noastră nu ne puteau spune în niciun chip, prin însușirile minții lor, cu hotărâre și fără tăgadă, despre sfârșitul lumii, și ce ne așteaptă după moarte- ceva ce să putem pricepe cu adevărat, cu mințile și cu inimile noastre. Viața noastră este scurtă și zilele noastre sunt numărate, dar veacurile sunt lungi- socotite în sute și sute de ani.

Care dintre noi poate să îmbrățișeze veacurile de la hotarele lor până la sfârșitul lor și să vadă lucrurile cele de pe urmă și să ne povestească tuturor celorlalți, spunând: „La sfârșitul veacurilor va fi așa și așa; cu lumea va fi așa și așa și cu oamenii va fi așa și așa.”? Nimeni. Cu adevărat, nimeni dintre toți oamenii care au existat, numai dacă s-ar fi aflat vreunul care să ne lămurească, fiindcă pătrunsese în mintea Ziditorului lumii și al omenirii, și ar fi văzut întregul plan al facerii, și că acela ar fi fost viu și conștient înainte de începutul lumii, și a avut o viziune limpede a sfârșitului veacurilor și al întâmplărilor care vor hotărî sfârșitul. Există vreun asemenea om printre miliardele care au trăit în tot acest timp? A existat vreunul din acesta, de la începutul lumii și până acum? Nu; nici nu este și nici nu va fi. Au fost văzători cu duhul și proroci care, nu din mințile lor, ci din descoperirea lui Dumnezeu, au spus ceva- pe scurt și nedesăvârșit-despre ceea ce va fi la sfârșit, nu cu scopul prea mare de a da o descriere amănunțită a sfârșitului lumii astfel ca, prin Voia lui Dumnezeu, să atenționeze oamenii prin viziunile lor pentru a părăsi calea cea fără de lege și să se pocăiască și să cugete mai mult la vremea cea hotărâtoare care urmează să vină, decât la lucrurile cele mărunte și trecătoare care ascund precum un nor, întâmplarea înfricoșătoare și cumplită, prin care se va sfârși viața întregii lumi și tot ceea ce înseamnă existență a lumii acesteia, și stelele în mersul lor și ziua nu va mai urma după noapte și nici noaptea după zi. Citiți mai mult

Previous Post

Care sunt semnele sfârșitului lumii?

Next Post

Ce este „lăsatul secului” și ce ar trebui să facem, de fapt, în această zi?

Related Posts
Total
0
Share