Evanghelia zilei (Ioan 12, 36–47)

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Cât aveți Lumina, credeți în Lumină, ca să fiți fii ai Luminii. Acestea le-a vorbit Iisus și, plecând, S-a ascuns de ei. Dar, deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în El, ca să se împlinească prin aceasta cuvântul prorocului Isaia, pe care l-a zis: «Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit?» De aceea nu puteau să creadă, că iarăși a zis Isaia: «Au orbit ochii lor și a împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva să se întoarcă, și Eu să-i vindec». Acestea a zis Isaia când a văzut slava Lui și a grăit despre El. Însă și dintre căpetenii mulți au crezut în El, dar nu mărturiseau din pricina fariseilor, ca să nu fie izgoniți din sinagogă; pentru că au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. Iar Iisus a strigat și a zis: Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine. Și cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel Care M-a trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. Și, dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu îl judec Eu; căci n-am venit ca să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea.”


Fiți fii ai Luminii!

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhov­nicești, omilia I, 4-5, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 88-89

„Domnul Însuși a spus că sufletele celor drepți se transformă în lumină cerească, atunci când a zis Apostolilor Săi: Voi sunteți lumina lumii (Matei, 5, 14). Transformându-i în lumină, El a rânduit ca lumea să fie luminată de ei. Pentru că a zis: Aprinzând (oamenii) lumina, nu o pun sub obroc, ci în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor (Matei 5, 15-16). (Prin aceste cuvinte), El vrea să spună: Nu ascundeți darul pe care l-ați primit de la Mine, ci dați-l tuturor celor ce voiesc (să-l aibă). Și iarăși: Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este bun, tot trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Deci, dacă lumina, care este întru tine, este întuneric, cât de mare va fi (atunci) întunericul! (Matei, 6, 22-23).

Prin urmare, așa cum ochii sunt lumina trupului și atunci când ochii sunt sănătoși tot trupul este plin de lumină, iar atunci când cade ceva în ei și se întunecă, tot trupul se întunecă, așa au fost puși și Apostolii să fie ochii și lumina a toată lumea. De aceea le-a zis Domnul: Dacă voi, care sunteți lumina lumii, veți fi statornici și nu vă veți clătina, iată, tot trupul lumii va fi luminat. Iar dacă voi, care sunteți lumina, vă veți întuneca, cât de mare va fi atunci întunericul, care este lumea! Deci, lumină făcându-se Apostolii, lumină au transmis celor ce au crezut, luminând inimile acestora cu lumina cea cerească a Duhului, de care și ei au fost luminați.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Cronică de Ziua Copilului: Matei Brâncoveanu, Sfântul care sărbătorește 1 iunie alături de Hristos

Next Post

Pruncușorul aștepta să intre în Raiul Bisericii

Related Posts
Total
0
Share