Evanghelia zilei (Ioan 6, 27-33)

Mâncarea cea nepieritoare

„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da vouă Fiul Omului, căci pe El L-a pecetluit Dumnezeu-Tatăl. Deci au zis către El: Ce să facem, ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus a răspuns și le-a zis: Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeți în Acela pe Care El L-a trimis. Deci I-au zis: Dar ce minune faci Tu, ca să vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, precum este scris: «Pâine din cer le-a dat lor să mănânce». Deci Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Nu Moise v-a dat pâinea cea din cer; ci Tatăl Meu vă dă din cer Pâinea cea adevărată. Căci Pâinea lui Dumnezeu este cea care Se coboară din cer și care dă viață lumii.”


Pâinea cea spre ființă

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre rugăciunea domnească, Cuvântul IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, p. 437

„Pentru aceea ni s-a poruncit să cerem cele ce ajung spre păstrarea ființei trupești. Cerând lui Dumnezeu: Dă-mi pâinea, nu-I cerem desfă­tare, nici bogăție, nici veșminte înflorite în purpură, nici podoabe de aur, nici pietre strălucitoare, nici vase de argint, nici bogăție în pământuri, nici loc de frunte în oaste, nici conducere în războaie și peste neamuri, nici herghelii de cai, nici turme de vite și cirezi mari de alte animale, nici mulțime de robi, nici strălucire de mare cuvântător, nici coloane, nici tablouri, nici țesături de mătase, nici ascultări de muzică, nici altceva din acestea, prin care e depărtat sufletul de la grija dumnezeiască și cea mai de folos, ci, simplu, pâinea.”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre rugăciunea domnească, Cuvântul IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, p. 440

„Bun este și adausul astăzi. Căci zice: Pâinea cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi. Acest cuvânt cuprinde o altă învățătură dreaptă (altă filosofie): ca să afli prin cele ce le spui că viața omenească este trecătoare. Numai clipa de față e proprie fiecăruia. Nădejdea viitorului rămâne în nesiguranță. Căci nu știm ce va naște ziua care vine (Proverbe 27, 1). La ce să ne frământăm cu grijile viitorului? Ajunge, zice, zilei răutatea ei (Matei 6, 34), numind răutatea reaua pătimire. De ce să ne îngrijim de ziua de mâine? De aceea, prin cele ce-ți poruncește pentru azi, te oprește de la grija pentru mâine.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XIX, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 252-253

„Uită-mi-te câtă duhovnicie este și în cele trupești! Nu ne-a poruncit să ne rugăm nici pentru averi, nici pentru desfătări, nici pentru haine luxoase, pentru nimic din unele ca acestea, ci numai pentru pâine, anume pentru pâinea cea de astăzi, ca să nu ne îngrijim de ziua cea de mâine! De aceea a și adăugat: Pâinea cea de toate zilele, adică pâinea care ne trebuie astăzi pentru hrana noastră. (…) Hristos vrea ca noi să fim sprinteni și întraripați și să-i dăm atâta firii cât nevoia firii o cere de la noi.” 

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre desă­vârșire, către monahul Olimpiu, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 465

„Sfântul Apostol Pavel, numind mai departe pe Domnul mâncare și băutură duhovnicească, prin acestea el lasă să se înțeleagă că firea omenească nefiind de un singur fel, ci partea înțe­legătoare fiind amestecată cu partea simțitoare, există și o hrană proprie fiecărei părți din cele ce se găsesc întru noi, și anume o hrană sensibilă, care întreține trupul, și o hrană duhovnicească, adică spirituală, care dă sufletului nostru o bună înfățișare.”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LXXXII, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 935

„Care păstor hrănește oile sale cu mădularele lui? Dar pentru ce vorbesc de păstor? Sunt mame care, după ce au născut, dau de multe ori pe copiii lor să fie hrăniți de alte mame. Hristos însă n-a îndurat lucrul acesta, ci Însuși ne hrănește cu propriul Lui Sânge și prin toate Se unește strâns cu noi. Uită-te, te rog, S-a născut din ființa noastră!

– Dar aceasta n-are legătură cu toți oamenii.

– Are totuși legătură cu toți oamenii. Dacă Dumnezeu a venit la firea noastră, atunci negreșit a venit la toți oamenii; iar dacă a venit la toți oamenii, atunci a venit și la fiecare.

– Dar atunci cum se face că n-au cules toți folosul venirii lui Hristos?

– De aceasta nu-i de vină EI, Care a luat pentru toți fire omenească, ci cei care n-au voit. Prin Sfintele Taine ale Sfintei Euharistii El Se unește cu fiecare din credincioși; pe cei pe care i-a născut îi hrănește cu Trupul Lui; nu-i dă altuia să-i hrănească, ca să te convingi iarăși, și prin aceasta, că a luat trupul tău.

Așadar, să nu ne trândăvim de vreme ce suntem învredniciți de o atât de mare dragoste și cinste.”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea a Treisprezecea, în Părinți și Scriitori Bisericești (1991), vol. 38, p. 453

„(…) Jertfa nesângeroasă, prin care suntem binecuvântați toți, mâncând Pâinea din cer, adică pe Hristos, Care S-a făcut și ca noi, dar era și este și Dumnezeu Care vine de sus și de la Tatăl și Se află deasupra tuturor, ca Împăratul și Dumnezeul tuturor.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 8, 5-17)

Next Post

Acasă la Cuvioasa Matrona, „Sfânta Parascheva” a Moscovei

Related Posts
Total
0
Share