Evanghelia zilei (Ioan 7, 14-30)

Învățătura Mântuitorului

„La înjumătățirea praznicului, Iisus S-a suit în Templu și învăța. Și iudeii se mirau, zicând: Cum știe Acesta carte, fără să fi învățat? Deci, le-a răspuns Iisus și a zis: Învățătura Mea nu este a Mea, ci a Celui Care M-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște despre învățătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi. Cel care vorbește de la sine își caută slava sa, dar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat și nedreptate nu este în el. Oare nu Moise v-a dat Legea? Și nimeni dintre voi nu ține Legea. De ce căutați să Mă ucideți? Și mulțimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să Te ucidă? Iisus a răspuns și le-a zis: Un lucru am făcut și toți vă mirați. De aceea Moise v-a dat tăierea-împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinți, și sâmbăta tăiați împrejur pe om. Dacă omul primește tăierea-împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniați pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos? Nu judecați după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. Deci, ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, Acesta Cel pe care-L caută să-L ucidă? Și iată că vorbește pe față și ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta e Hristos? Dar pe Acesta Îl știm de unde este. Însă Hristos, când va veni, nimeni nu știe de unde este. Deci a strigat Iisus în templu, învățând și zicând: Și pe Mine Mă știți și cunoașteți de unde sunt; și Eu n-am venit de la Mine, dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine și pe Care voi nu-L știți. Eu Îl știu pe El, căci de la El sunt și El M-a trimis pe Mine. Deci, căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui.”


Judecățile lui Dumnezeu sunt adânc de înțelepciune

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul XXXII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (2011), vol. 4, pp. 456-457

„Punând în vistierii adâncurile (Psalmul 32, 7). (…) Oare, nu cumva sunt numite adâncuri rațiunile privitoare la judecata dumnezeiască pentru că ele sunt de nespus și de necuprins de gândurile omenești, pentru că aceste rațiuni rămân numai în cunoș­tința lui Dumnezeu, după aceste rațiuni Dumnezeu rânduind fiecare lucru? (…) Așadar, dacă vei cerceta de ce viața păcătosului este lungă, iar zilele dreptului sunt puține în viețuirea aceasta de pribeag, de ce omul nedrept o duce bine, iar dreptul se necăjește, de ce copilul este răpit înainte de a ajunge la maturitate, de unde sunt războaiele, pentru ce naufragiile, cutremurele, secetele, inundațiile, de ce au fost create stricăcioase cele ale oamenilor, de ce unul este rob, iar altul liber, de ce unul se îmbogățește, iar altul sărăcește, (…) dacă vei cerceta toate acestea și te vei întreba: Care este răsplata de la Judecător pentru fiecare din acestea?, gândindu-le pe toate, adu-ți aminte că judecățile lui Dumnezeu sunt adânc și pentru că sunt închise în vistieriile cele dumnezeiești nu pot fi înțelese de oricine, la întâmplare.” 

Casiodor, Istoria Bisericească tripartită, Cartea a VIII-a, capitolul I, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 75, p. 318

„Didim, (cel Orb [†cca 398] – n.n.), cel mai mare învățat al contem­plației, zice: (…) expli­cația pro­viden­ței, însă, o vei găsi în felurile în care ești ridicat de la răutate și ignoranță la virtuți și la culmea științei.”

Sfântul Vasilie cel Mare, Omilii la Psalmi, Omilia la Psalmul XXXII, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1986), vol. 17, p. 253

„Adu-ți aminte că judecățile lui Dumnezeu sunt adânci; și pentru că sunt închise în vistieriile cele dumnezeiești, nu pot fi înțelese de oricine.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhov­nicești, omilia XII, 11, în Pă­rinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 145-146

„Ai putut să-ți cunoști sufletul, de când te-ai născut și până acum? (Dacă da), atunci spune-mi ce gânduri ți-au încolțit în minte, de dimineața până seara! Spune-mi gândurile tale din cursul a trei zile. Desigur, nu poți acest lucru. Iar dacă gândurile sufletului tău nu le poți cuprinde, cum vei putea cuprinde cugetele și gândirea lui Dumnezeu?”

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Apostolul zilei (Fapte 14, 6-18)

Next Post

Acolo unde există smerenie, diavolul nu are loc

Related Posts
Total
0
Share