Evanghelia zilei (Luca 10, 38-42; 11, 27-28)

Marta și Maria

„În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și, când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericit este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.”


Maica Domnului

Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a II-a, Cap. V, 2-3, în Părinți și Scriitori Bise­ricești (1990), vol. 57, pp. 784-785

„(…) Pavel, vasul Domnului, (…) zice: S-a arătat Harul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru (Tit 2, 11). Ne învață că acest Har este al dărniciei dumnezeiești, nu al slăbiciu­nii omenești. Chiar dacă nu era de ajuns mărturia sfântă, stătea ca martor al acestui fapt adevărul însuși; cele trecătoare și pămân­tești nu pot fi bunuri veșnice și nemuritoare și nu poate da cineva altuia ceea ce-i lipsește lui, sau ceea ce-i trebuie lui. Așadar, să nu tăgăduiești că Harul a trebuit să ne fie dat de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a dat, iar ceea ce ne-a dat este prin Domnul Iisus Hristos: deci Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Iar dacă el este Dumnezeu, cea care a născut pe Dumnezeu este Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu. Sau poate vrei să te faci de râs cu hula ta, să spui că nu e mama lui Dumnezeu cea care a născut pe Dumnezeu, de vreme ce nu poți să tăgăduiești pe Cel născut Dumnezeu.”

Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Despre Întruparea Domnului, Cartea a V-a, Cap. V, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 821-822

„Despre El și profetul David spune privind persoana Sa: Din pântecele maicii mele Dumnezeul meu ești Tu (Psalmi 21, 10), arătând că niciodată n-a fost fără unirea cu Dumnezeu acel om dumnezeiesc, în Care a locuit, în însuși pântecele Fecioarei, plinătatea dumnezeirii. Spune și în alt loc același profet: Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit (Psalmi 84, 12), ca să înțelegem că s-a născut din trupul Fecioarei nu o închipuire a trupului, ci adevărul, atunci când Dumnezeu a privit din cer, adică atunci când a venit și s-a coborât dreptatea. El Însuși este Adevărul, potrivit acelei mărturii a adevărului însuși: Eu sunt adevărul și viața (Ioan 14, 6). Așadar, fiindcă în cărțile de mai înainte am arătat acest adevăr că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu născut din Fecioară, precum am stabilit în ultima carte, vom propovădui că Acela care avea să Se nască din Fecioară a fost întotdeauna prezis ca Dumnezeu.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Dezmințire – priveghere

Next Post

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, aspecte istorice și liturgice

Related Posts
Total
0
Share