Evanghelia zilei (Luca 10, 38-42; 11, 27-28)

În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvintele Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i, deci, să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești şi pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie; iar Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea. Și, când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericit este pieptul la care ai supt! Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl păzesc pe el.


Mamele și pruncii lor

Tertulian, Despre suflet, XXVI, 4-5, XXVII, 1-3, în Părinți și Scriitori Bisericești (1981), vol. 3, pp. 296-297

„Tresaltă de bucurie Elisabeta fiindcă-l simțea pe Ioan înăuntru (Luca 1, 41-46); slăvește Maria pe Domnul, căci mișcase Hristos înăuntru. Mamele, la rândul lor, își recunosc pruncii și în schimb sunt recunoscute de ei, care trăiesc, care nu erau numai suflete, ci și cu viață, respirând. Astfel citești și la Ieremia vocea lui Dumnezeu: Înainte de a te plăsmui în pântece, te-am cunoscut. Dacă Dumnezeu plăsmuiește în pântece, el imprimă și suflarea cea dintru început: Și a plăsmuit Dumnezeu pe om și a suflat în el suflarea vieții. Dar nu cunoscuse Dumnezeu pe om în pântece decât total format: Și înainte de a ieși tu din pântece, te-am sanctificat. Și corpul este până aici mort? În niciun caz; căci Dumnezeu este al celor vii, nu al celor morți.

Cum a fost conceput omul ca ființă? I s-a insuflat oare în același timp și substanța corpului și cea a sufletului, sau una a precedat celeilalte? Răspundem că amândouă în același timp sunt concepute, formate și de­săvârșite, precum sunt și date la iveală, și că nu intervine vreun moment în creație în care să se impună o ordine de preferință. Gândește-te la cele dintâi după cele din urmă: dacă moartea nu determină altceva decât despăr­țirea sufletului de corp, contrariul morții, adică viața, nu se definește altfel decât ca unirea corpului și a sufletului; dacă despărțirea în același timp a ambelor substanțe se petrece prin moarte, la fel din unirea acelorași substanțe rezultă viața. Mai mult, recunoașterea vieții de la zămislire, fiindcă tot de la zămislire afirmăm că există și suflet, având în vedere că viața începe odată cu sufletul.”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. XXIX, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 79

„Iar dacă ai căuta o mărturie și mai limpede despre viața care e în embrionul viu al viitorului om, ai putea găsi și alte semne care deosebesc pe cel viu de cel mort. Ca să constați că oamenii sunt în viață avem căldura, lucrarea și mișcarea pe când răcirea și înțepe­nirea sunt dovezile morții. Iar embrionul de care am vorbit e un izvor de căldură și de putere, dovadă că e însuflețit.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Filipeni 2, 5-11)

Next Post

Astăzi se naşte Hrănitoarea vieţii noastre

Related Posts
Total
0
Share