Evanghelia zilei (Luca 11, 29-33)

Semnul lui Iona

„În vremea aceea, adunându-se mulțime de oameni, Iisus a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn, dar semn nu i se va da, decât semnul prorocului Iona. Căci precum a fost Iona un semn pentru niniviteni, așa va fi și Fiul Omului semn pentru acest neam. Regina de la miazăzi se va ridica la judecată cu bărbații neamului acestuia și-i va osândi, pentru că a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon; și, iată, mai mult decât Solomon este aici. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și-l vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și, iată, mai mult decât Iona este aici. Nimeni, aprinzând făclie, nu o pune în loc ascuns, nici sub obroc, ci în sfeșnic, așa încât cei care intră să vadă lumina ei.”


Omul virtuos nu pune lumina sub obroc

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLIII, V în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 518

„Nu-ți spun cuvinte grele de împlinit. Nu-ți spun: Nu te căsători! Nu spun: Părăsește orașele! Nu te mai ocupa cu treburile publice! Dimpotrivă, îți spun: Stai în mijlocul orașelor, ocupă-te cu treburile publice, dar fii virtuos! Vreau ca cei care trăiesc în lume să fie mai virtuoși decât cei care populează munții.

– Pentru ce?

– Pentru că mai mult folos aduce un om virtuos care trăiește în lume, decât unul care trăiește în munți. Că nimeni nu aprinde făclie și o pune sub obroc (Matei 5, 15). Pentru aceasta vreau ca toate lumânările să fie puse în sfeșnice, ca să facă lumină multă. Să aprindem deci această lumină, ca să scăpăm de rătăcire pe cei care stau în întuneric. Nu spune: Am femeie, am copii, trebuie să am grijă de casă! Nu pot să mai fac și asta! De n-ai avea niciuna din aceste griji, dar, dacă ești un trândav, nu ești de nicio ispravă! De-ai avea toate aceste griji, dar dacă ești om vrednic, vei fi și virtuos! Un singur lucru se cere: să ai tragere de inimă! Nimic nu te va putea împiedica: nici vârsta, nici sărăcia, nici bogăția, nici împrejurările vieții, nici altceva. Au împlinit poruncile Domnului bătrâni, tineri, oameni căsătoriți, oameni cu copii, meseriași, ostași. Daniel era tânăr, Iosif era rob, Acvila, meșteșugar, Lidia, vânzătoare de purpură (Fapte 16, 14); era conducătoarea unui atelier; altul era paznic de temniță, un altul era sutaș, de pildă Cornelie, altul era bolnav, ca Timotei, altul rob fugar, ca Onisim; dar nici unuia nimic din acestea nu le-a fost o piedică, ci toți au strălucit prin virtute; și bărbați, și femei, și tineri, și bătrâni, și robi, și liberi, și ostași, și oameni din popor.

Să nu punem înainte fel de fel de pretexte netrebnice, ci să căutăm să avem tragere de inimă! Oricine am fi, vom putea fi virtuoși și vom dobândi și bunătățile viitoare, cu Harul și iubirea de oameni ale Domnului nostru Iisus Hristos.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (I Tesaloniceni 2, 20; 3, 1-8)

Next Post

În vremea noastră lipsesc pildele

Related Posts
Total
0
Share