Evanghelia zilei (Luca 17, 20–25)

Împărăția Cerurilor

„În vremea aceea, fiind întrebat Iisus de farisei când va veni Împărăția lui Dumnezeu, El le-a răspuns și a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut. Și nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Zis-a către Ucenici: Veni-vor zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, și nu veți vedea. Și vor zice vouă: Iată, este acolo; iată, este aici; nu vă duceți și nu vă luați după ei. Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa. Dar mai întâi El trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta.”


Cum este Împărăția Cerurilor

Eusebiu de Cezareea, Viața lui Constantin cel Mare, prolog, 6.20, în Părinți și Scriitori Bisericești (1991), vol. 14, p. 205

„…împrospătându-ne nădejdea în dobândirea viitoarelor bunătăți ale Împărăției cerești, în care nesfâr­și­tele și luminoasele oști se rotesc în jurul Împăratului a toate. (Nu este lumina izvorâtă din acest soare singuratic al nostru, fiindcă ele toate răspândesc acolo o lumină mai puternică decât cea a soarelui, licărind și scânteind de străluminarea revărsată în ele de veșnicul lor izvor.) Acolo sufletul ființează îmbăiat în neîntinata frumusețe a bunătăților; acolo viața nu știe ce este necazul; acolo ne vom putea împărtăși din bucuria cea cuminte și preasfântă; timpul devine durată fără sfârșit și încetează de a mai fi timp, fiindcă ajunge să capete altă dimensiune, nemaifiind supus unei limite, nemaipu­tându-se măsura nici în zile, nici în luni, nici în ani, nici în anotimpuri sau în perioade. Nu va mai fi decât un singur fel de viață, întinzându-se la nesfârșit; o viață luminată nu de soare, nici de puzderia stelelor sau de razele lunii, nu, ci o viață al cărei soare va fi Însuși Dumnezeu-Cuvântul, Fiul Cel Unul-Născut al Împăratului suprem.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia V, 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 119

„Vremea învierii, atunci când se vor preaslăvi trupurile lor, prin lumina cea negrăită, care de acum se află între ei, adică prin puterea Duhului, care le va fi atunci îmbrăcăminte, mâncare, băutură, bucurie, veselie, pace, veșmânt și viață veșnică. Că Duhul Cel dumnezeiesc, pe care de acum s-au învrednicit a-L primi întru ei, va fi atunci frumu­sețea și strălucirea (lor) cerească.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia VI, 7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 124

„Cât privește cununile, pe care le vor primi creștinii în lumea cealaltă, acestea nu sunt lucruri create.”

Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovniceşti, omilia XIX, 9, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 191

„Noi ne vom odihni în Dumnezeu, în Împărăția Sa, iar Dumnezeu Se va odihni în noi în veci.” 

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (I Timotei 5, 1-10)

Next Post

Bine faci, fiule, că doar tu ai făcut cerul și pământul

Related Posts
Total
0
Share