Evanghelia zilei (Marcu 15, 1-15)

Iisus în fața lui Pilat

„În vremea aceea arhiereii, ținând sfat cu bătrânii, cu cărturarii și cu toată adunarea și legând pe Iisus, L-au dus și L-au dat lui Pilat. Și L-a întrebat Pilat: Tu ești Împăratul iudeilor? Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici. Iar arhiereii Îi aduceau multe învinuiri, însă El nu le răspundea nimic. Atunci Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta. Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira. Iar la sărbătoarea Paștilor le elibera un întemnițat, pe care-l cereau ei. Și era unul cu numele Baraba, închis împreună cu niște răzvrătiți, care în timpul răscoalei săvârșiseră ucidere. Și mulțimea, venind sus, a început să ceară lui Pilat să le facă precum obișnuia pentru ei. Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiți să vă eliberez pe Împăratul iudeilor? Fiindcă știa că arhiereii Îl dăduseră în mâna lui din invidie. Dar arhiereii au întărâtat mulțimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba. Iar Pilat, răspunzând, din nou le-a zis: Ce voi face, deci, cu Cel despre care ziceți că este Împăratul iudeilor? Ei iarăși au strigat: Răstignește-L! Însă Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai tare strigau: Răstignește-L! Și Pilat, vrând să facă pe placul mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstignit.”


Binele și răul

Barnaba, Epistola, cap. XVIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, p. 161

„Sunt două căi: a învățăturii și a stăpânirii, sau a luminii și a întunericului; iar deosebirea între cele două căi este mare; pe una sunt rânduiți îngerii luminați ai lui Dumnezeu, iar pe alta îngerii satanei. Și unul este Domn din veci și până în veci, iar altul este stăpânitor al timpului de acum al fărădelegii.”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre facerea omului, cap. XXI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 59

„Totuși răul nu-i atât de puternic încât să întreacă puterea binelui și nici nebunia firii noastre nu-i mai mare și mai de durată decât înțelep­ciunea lui Dumnezeu. Căci nu-i cu putință ca ceea ce-i supus schimbării și înstrăinării să influen­țeze mai biruitor și mai durabil decât ceea ce stăruie statornic și prinde rădăcini puternice în bine.”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Zecea, Introducere, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 901

„(…) Nu pot fi înțelese ca fiind împreună cele despărțite prin calitate și contrarii în înțelesul lor. Răutatea și virtutea sunt deosebite și foarte depărtate, fiind de o calitate contrară. N-ar greși cineva dacă ar spune că se pot vedea amândouă una în alta și împlinindu-se prin aceeași lucrare? Căci cineva este sau rău, sau bun, deși nu se află încă în culmea răutății sau a bunătății*. Căci, dacă se întărește în noi una, slăbește numaidecât cealaltă, adică opusul primei.”

* Tâlcuirea Părintelui Stăniloae: Cineva poate fi într-un moment bun, în altul rău, cu gândul sau cu fapta sa, ceea ce înseamnă că nu a ajuns la răutatea sau bunătatea neîncetată. Dar nu poate fi în același gând sau faptă și bun, și rău (n.s. 1715, p. 901).

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (I Ioan 4, 20-21; 5, 1-21)

Next Post

Cei trei frați silitori

Related Posts
Total
0
Share