Evanghelia zilei (Marcu 15, 20, 22, 25, 33-41)

Răstignirea Mântuitorului

„În vremea aceea, luând pe Iisus, ostașii L-au scos afară ca să-L răstignească. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește «Locul Căpățânii». Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea. Și, de la ceasul al șaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lamá sabahtaní?, care se tălmăcește: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Iar unii din cei care stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie. Și alergând unul, a înmuiat un burete în oțet, l-a pus într-o trestie și I-a dat să bea, zicând: Lăsați să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare. Iar Iisus, scoțând un strigăt mare, Și-a dat duhul. Atunci catapeteasma Templului s-a rupt în două, de sus până jos. Iar sutașul care stătea în fața Lui, văzând că astfel Și-a dat duhul, a zis: Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu! Și erau și femei care priveau de departe; între ele era Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi, și Salomeea, care, pe când era El în Galileea, mergeau după El și Îi slujeau, și multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim.”


Toate au fost prevestite…

Barnaba, Epistola, Cap. VII, 1-11 și Cap. VIII, 1-7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, pp. 145-147

„Domnul Cel bun ne-a descoperit nouă mai dinainte toate, ca să cunoaștem pe Cine trebuie să lăudăm, mulțumindu-I pentru toate.

Așadar, dacă Fiul lui Dumnezeu, fiind Domn și având să judece viii și morții (II Timotei 4, 1), a suferit, ca rana Lui să ne dea viață, să credem că Fiul lui Dumnezeu nu putea pătimi decât pentru noi. Dar pe când era răstignit a fost adăpat cu oțet și fiere (Matei 27, 34, 48).

Ascultați cum au arătat mai dinainte acestea preoții Templului. Este scrisă în lege porunca: Cel care nu va posti postul, cu moarte să fie nimicit (Levitic 23, 29); a poruncit Domnul, pentru că și El avea să aducă jertfă pentru păcatele noastre vasul duhului, ca să se împlinească preînchipuirea, care a fost în Isaac adus pe jertfelnic.

Ce spune în profet?

Și să mănânce din țapul jertfit în zi de post pentru toate păcatele. Luați bine seama! Și să mănânce numai preoții toate măruntaiele cu oțet.

Pentru ce?

Pentru că aveți să Mă adăpați cu fiere și cu oțet pe Mine Care Îmi voi jertfi Trupul Meu pentru păcatele poporului Meu celui nou; mâncați numai voi, în timp ce poporul va posti și-și va bate pieptul fiind îmbrăcat cu sac și cu cenușă! Ca să arate că El trebuie să pătimească multe de la ei.

Dar cum a poruncit?

Fiți cu luare aminte: Luați doi țapi frumoși și asemănători și aduceți-i jertfă; și să ia preotul unul spre ardere de tot pentru păcate (Levitic 16, 7, 9).

Dar cu celălalt ce să facă?

Blestemat, zice, să fie celălalt (Levitic 16, 8, 10). Uitați-vă cum este arătată preînchipuirea lui Hristos!
Și scuipați-l toți și înțepați-l și puneți în jurul capului lui lână roșie și așa să fie alungat în pustie.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Rugăciune pentru pacea sufletului și pentru lume

Next Post

Cum se împacă știința cu credința în Dumnezeu?

Related Posts
Total
0
Share