Evanghelia zilei (Matei 20, 29-34)

În vremea aceea, plecând Iisus din Ierihon, mulțime mare venea în urma Lui. Și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat, zicând: Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Dar mulțimea îi certa ca să tacă; ei însă și mai tare strigau, zicând: Miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Și Iisus, stând, i-a chemat și le-a zis: Ce voiți să vă fac? Zis-au Lui: Doamne, să se deschidă ochii noștri! Și, făcându-I-se milă, Iisus S-a atins de ochii lor și ei îndată au văzut și I-au urmat Lui.


Miluiește-ne pe noi, Doamne!

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Unsprezecea, Cap. VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 824

„Hristos, Care S-a arătat în timpurile din urmă Arhiereul şi Mijlocitorul mai presus de chipurile şi formele Legii, Se roagă pentru noi ca om, dar Îşi arată şi dărnicia ca Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu-Tatăl, Care dăruieşte bunătățile celor vrednici. Foarte vădit ne-a arătat aceasta Pavel, zicând: Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos (II Corinteni 1, 2). Deci, Cel ce Se roagă ca om, în acelaşi timp împarte ca Dumnezeu, căci, fiind Arhiereu curat, fără pată şi fără răutate, nu S-a adus pe Sine pentru slăbiciunea Sa, cum era obiceiul celor ce aduceau jertfe după Lege, ci pentru mântuirea sufletelor noastre. Şi aceasta făcând-o o dată pentru păcatul nostru, S-a făcut rugător pentru noi şi este El Însuşi jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre, după cuvântul lui Ioan. Şi nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi (I Ioan 2,1-2).”

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia XXX, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1987), vol. 21, p. 390

„Mare bun e rugăciunea! Dacă te foloseşti mult când vorbeşti cu un om virtuos, câte bunătăți nu vei dobândi când eşti învrednicit să vorbeşti cu Dumnezeu? Că rugăciunea este vorbire cu Dumnezeu. Şi ca să afli, ascultă pe prorocul ce spune: Dulce să-I fie lui Dumnezeu vorba mea (Psalmi 103, 35), adică vorbirea mea să fie plăcută lui Dumnezeu.”

Sursa: http://ziarullumina.ro.

Previous Post

Autodenunțul unei directoare de școală: „Da! Am chemat un sobor de preoți la începerea anului școlar!”

Next Post

Cartea furată

Related Posts
Total
0
Share