Evanghelia zilei (Matei 7, 21-23)

Lucrătorii fărădelegii

„Zis-a Domnul: Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, oare nu în numele Tău am prorocit și nu în numele Tău am scos diavoli și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la Mine, cei ce lucrați fărădelegea.”


Cum putem dobândi mântuirea?

Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către eleni (Protrepticul), Cap. IX, 85.4, 86.1, în Părinți și Scri­itori Bisericești (1982), vol. 4, p. 138

„Mărturisiți-mi, o, oamenilor, câte lucruri n-ați vinde voi, ca să vă cum­părați mântuire veșnică? Nici dacă vei măsura tot Pactolul, râul legendar de aur, nu vei număra atâtea măsuri ca să poți plăti mântuirea! Dar nu vă descurajați! Vă este cu putință, dacă voiți, să vă cumpărați mântuirea cea de mare preț cu propria voastră comoară, cu dragostea și cu credința voastră; acesta este prețul care merită să fie luat în seamă pentru viață. Acest preț îl primește Dumnezeu cu plăcere.”

Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata I, Cap. VII, 38.6-38.7, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 32

„Scriptura spune: Deschideți porțile dreptății, ca intrând în ele să laud pe Domnul (Psalmi 117, 19). Pentru că Dumnezeu mântuie în felurite chipuri – că este bun – de aceea și căile care duc la dreptate sunt multe și felurite. Dar toate aceste căi duc la calea și poarta cea principală. Iar de cauți intrarea cea împărătească, intrarea cea adevărată, atunci vei auzi: Aceasta este poarta Domnului! Drepții vor intra prin ea! (Psalmi 117, 19). Dintre multe porți deschise, numai poarta dreptății este poarta lui Hristos; toți care intră prin ea sunt fericiți și-i îndreaptă mersul lor în cuvioșie gnostică.”

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Apostolul zilei (Romani 4, 13-25)

Next Post

Poziţia canonică a Bisericii ortodoxe faţă de nuntă, divorţ şi recăsătorie

Related Posts
Total
0
Share