Fecioară curată

Fecioară Maică Maria,
Stăpână Împărăteasă,
Pe tine te fericim!

Curată fiică din Adam,
Parfum de floare aleasă,
Pe tine te fericim!

Aleasă fiică de împărat,
Fecioară nenuntită,
Pe tine te fericim!

Smerenia te-a ridicat
Şi te-a făcut slăvită.
Pe tine te fericim!

Mai sus de ceruri te-ai suit
Prin naşterea străină.
Pe tine te fericim!

Pe Heruvimi ai covârşit
În cinste şi lumină.
Pe tine te fericim!

Şi Serafimii în zborul lor
La slava ta cu dor privesc.
Pe tine te fericim!

Arhanghelii şi ceata lor
De frumuseţea ta doresc.
Pe tine te fericim!

Cântarea Heruvimilor
Spre tine se îndreaptă.
Pe tine te fericim!

Iar ceata Serafimilor
În ode se desfată.
Pe tine te fericim!

Arhanghelii neîncetat
Cu toate oştile cereşti.
Pe tine te fericim!

În dorul lor nesăturat
Din laudă nu se opresc.
Pe tine te fericim!

Eşti bucuria cetelor
De Îngeri lăudată.
Pe tine te fericim!

Eşti pacea şi sfinţitul dor
A Sfinţilor curată.
Pe tine te fericim!

Eşti mângâierea tuturor
Ce ţie se închină.
Pe tine te fericim!

Eşti Maica ortodocşilor
Şi-a lor nădejde bună.
Pe tine te fericim!

A rânduielilor cereşti
Stăpână mult cântată.
Pe tine te fericim!

Eşti şi a celor pământeşti
Scăpare întemeiată.
Pe tine te fericim!

Din aurorile cereşti
Făclie luminată.
Pe tine te fericim!

Şi nouă ne împărtăşeşti
Lumina cea curată.
Pe tine te fericim!

Potir sfinţit ce dăruieşti
Izvor de nemurire.
Pe tine te fericim!

Adapă-ne pe noi cei răi
Cu veşnica-ţi iubire.
Pe tine te fericim!

Şi ne hrăneşte neîncetat
Cu pâinea de viaţă.
Pe tine te fericim!

Ce dintru tine s-a luat
Fecioară Preacurată.
Pe tine te fericim!

O, Maică fără de păcat,
Balsam de mângâiere.
Pe tine te fericim!

Ne fii celor ce-am apucat
Cărarea spre Înviere.
Pe tine te fericim!

Fecioară Maică te avem
Liman de mântuire.
Pe tine te fericim!

Şi bucurie şi îndemn
Şi cale de suire.
Pe tine te fericim!

Bucură-te roză de mai
Şi floarea curăţiei.
Pe tine te fericim!

Bucură-te sfinţite Rai
Sălaşul fecioriei.
Pe tine te fericim!

Ne apără şi te păzim
Şi turn de apărare.
Pe tine te fericim!

Şi călăuză celora
Ce-n tine şi-au scăpare.
Pe tine te fericim!

Şi Împărăţia lui Hristos
Ne-o dă ca moştenire.
Pe tine te fericim!

Ca să-ţi aducem ca prinos
A noastră mulţumire.
Pe tine te fericim!

Şi să-ţi cântăm neîncetat
Cântarea ta-n vecie.
Pe tine te fericim!

Cuvine-se cu adevărat
Să te slăvim, Marie.
Pe tine te fericim!


Previous Post

Viețile Sfinților – octombrie, ziua 1

Next Post

Acoperământul Maicii Domnului pe înțelesul copiilor

Related Posts
Total
0
Share