Gânduri înţelepte ale unui creștin simplu

…Am îmbătrânit și treaba noastră este să ne rugăm pentru toată lumea. Citim în fiecare zi paraclise și ne rugăm și pentru voi. Dumnezeu să facă milă cu noi. Scrieți că aveți ispite, încercări și împuținare în credință. Am venit în lumea aceasta, în această viață, pentru a trece prin încercări și ispite, pe care trebuie să le suferim cu răbdare. Nu există loc unde să nu fie ispite, nici făptură care să nu fie părtașă la pătimirile crucii.

Hristos a spus: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑şi ia crucea şi să‑Mi urmeze Mie.”1 Pentru aceasta, dacă vrem să‑L urmăm, să ne pregătim sufletul pentru ispite. Strâmtă este poarta și prin multe necazuri vom intra în Împărăția Cerurilor. „Multe sunt necazurile drepţilor”2 și „toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi”3 și „dacă M‑au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni”4. Dacă ar fi existat altceva folositor pentru mântuirea noastră în afară de necazuri și pătimiri, ar fi vorbit Iisus despre aceasta și ar fi dat pilde. Crucea este mântuirea, Crucea este viaţa. Crucea este ocrotitoarea împotriva vrăjmașilor, dă putere și sfinţește. Iisus a purtat primul Crucea și a murit pe ea pentru mântuirea noastră.

Când era prunc a fugit în Egipt, a fost prigonit, defăimat, bătut, împuns cu sulița și răstignit pe cruce. Apoi toți Sfinții au urmat Lui. Dacă împreună pătimim, împreună vom fi slăviți și împreună vom împărăți.

În fericiri pe cine a fericit Hristos? Fericiți cei ce plâng, cei prigoniți, cei blânzi, cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Mai întâi ostenelile și nevoința și apoi răsplata. Vremurile sunt grele, lumea s‑a schimbat, necredincioșii mișună pretutindeni, s‑au înmulțit ereziile, fărădelegile, crimele, începutul durerilor, spaimă și groază.

Să priveghem și să ne rugăm să ne păzească Dumnezeu și să ne îngrijim să agonisim untdelemn pentru candelele noastre, precum fecioarele înțelepte, ca să fie aprinse, când va veni vremea și să nu pătimim precum cele nebune, care neavând untdelemn au rămas în afara cămării de nuntă și ușa s‑a închis. Nu vă dăm noi sfaturi, pentru că nu sunteți prunci care vor lapte, ci vă hrăniți cu hrană tare. Faceți răbdare, pentru că cel ce rabdă până la sfârșit, acela se va mântui.

1 Matei 16, 24.

2 Psalm 34, 19.

3 II Timotei 3, 12.

4 Ioan 15, 20.

Previous Post

Clipe athonite (II)

Next Post

Epistolă a unui părinte duhovnicesc

Related Posts
Total
0
Share