Haina milosteniei

Un om milostiv trecea pe drum și a văzut un sărac care zăcea mort și gol. De milă, a scos o haină de pe el și l-a acoperit cu ea pe cel mort.

După o vreme, cu el s-a întâmplat o nenorocire: a căzut de pe cal și și-a rupt foarte urât piciorul.

Doctorii au declarat într-un glas că trebuie neapărat să i-l taie, altfel va muri fără îndoială – și promițându-i că vor reveni în ziua următoare ca să îl vindece în acest chip înfricoșător, l-au părăsit.

Omul s-a mâhnit; nu mai putea să doarmă și plângea întruna.

În miez de noapte i se arătă un necunoscut și-l întrebă:

– De ce plângi?

– Cum să nu plâng, domnule? Doctorii vor să-mi taie piciorul.

– Arată-mi-l! – a cerut cel ce se arătase.

După ce l-a privit, a zis:

– Acum scoală-te și umblă.

– Nu pot, că este rupt!

– Încearcă! – a stăruit necunoscutul. Sprijină-te pe mine!

Bolnavul a ascultat și, cu greu, a pornit.

– Încă mai șchiopătezi – a băgat de seamă necunoscutul și frecând, parcă, cu ceva piciorul bolnav, i-a zis: Acum culcă-te și dormi!

– Mă părăsești deja? – a strigat omul.

– Ce-ți mai trebuie? – a răspuns acela. De acum ești sănătos.

– Pentru Dumnezeu, Care te-a trimis la mine, spune-mi: cine ești? – l-a întrebat cel vindecat în chip minunat.

– Uită-te la mine și spune: nu e aceasta haina ta?

– Adevărat: a mea este, domnule! – a întărit omul.

– Eu sunt cel pe care l-ai văzut gol, zăcând mort şi pe care l-ai acoperit cu haina ta. Iată că pentru fapta ta cea bună Dumnezeu m-a trimis să te vindec. Dă mulțumită Domnului! – a zis acela și s-a făcut nevăzut.

Omul s-a simțit atunci pe deplin sănătos și a dat slavă lui Dumnezeu, iar doctorii s-au mirat nespus de minunea cea mai presus de cugetul și de priceperea omenească.

Extras din Apa vieții – 300 de istorioare cu tâlc duhovnicesc, Editura Sophia.

Previous Post

De ce vă mâhniți? Suntem cumva pentru lumea aceasta?

Next Post

A iubi pe vrăjmașii noștri începe de la a nu ne bucura de căderile lor

Related Posts
Total
0
Share