Harpă cu zece strune

Când omul se desprinde cu mintea de pământ şi o deschide către Dumnezeu cu dorinţa de a-I place Lui, Dumnezeu îi arată unuia ca acesta sfânta Lui voie într-o felurime de moduri.

Sfântul Petru Damaschinul scrie: „Dacă omul are dorire întreagă şi statornică de a se face plăcut Domnului, atunci Domnul îi arată acestuia sfânta Lui voie fie prin gândurile ce-i vin, fie prin vreo altă persoană, fie prin Sfintele Scripturi.”

Un astfel de om capătă într-adevăr o sensibilitate ascuţită şi neînşelătoare, capabilă să distingă voia lui Dumnezeu şi din cele dinlăuntru şi din cele din afară, întreaga lume se face pentru unul ca acesta ca o harpă cu zece strune bine acordate, din care niciun sunet nu este care să nu fie produs de degetul lui Dumnezeu.

Extras din Proloagele de la Ohrida– Sfântul Nicolae Velimirovici, Editura Egumeniţa.

Previous Post

Evanghelia zilei (Ioan 8, 12-20)

Next Post

„N-ai om, dar ai Dumnezeu!”

Related Posts
Total
0
Share