Homeopatia este demonică

Mulți creștini ortodocși practică homeopatia și mulți părinți își trimit copii la așa-zișii medici homeopați care sunt de fapt vrăjitori. Mitropolitul Serafim de Pireu a accentuat faptul că homeopatia este o practică magică demonică ce face parte din mișcarea New Age. Cine merge la homeopați așa-ziși creștini sau așa-ziși medici nu face altceva decât să se distrugă sufletește și mai ales să distrugă sufletește pe copiii care intră pe mana homeopaților.

Cuvântul IPS Serafim de Pireu la Școala Brâncovenească:

Înaltpreasfințite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,
Prea Cucernici părinți,
Stimate domnule Marcel Bouroș
Preacinstite domnule director Ioan Vlăducă,
Preacinstiți domni și doamne profesoare,
Iubiți frați în Hristos,
Dragi copii,

”Noua Eră”, ”New Age”, ”Era Vărsătorului.” Este vorba despre terminologii care caracterizează epoca noastră. De multe ori, când vorbim despre ”Noua Eră”, există impresia că aceasta este de fapt o organizație concretă, cu un conducător al ei, cu membrii și cu o învățătură clară. Acest lucru nu este adevărat. Este vorba de o mișcare, de o tendință, de un curent. Acest fenomen l-am putea caracteriza chiar și drept ”modă”, care ca un tsunami a inundat societățile occidentale și amenință edificiul european al valorilor. Este un edificiu care se sprijină pe idealul antic grec și pe valorile și învățăturile creștinismului. Principile fundamentale ale ”Noii Ere” sunt întru totul străine de creștinism în general și de credința ortodoxă în special. Avem de-a face cu o nouă cosmologie, o nouă antropologie, o nouă teologie și o nouă percepție a moralei. Ca și teorie a apariție cosmosului, ea se bazează pe religii necreștine. Conform acestei teorii, omenirea trece printr-o continuă alternanță de epoci și nu urmează o traiectorie dreaptă.

Termenul modern ”New Age” este preluat din astrologie. Astrologii susțin că soarele și grupul lui de planete ”se rotesc în jurul unei soare central, care se află la milioane de mile distanță și că este nevoie de o perioadă de aproximativ 26.000 de ani ca să facă o rotație completă. Această orbită este numită ciclu zodiacal și este împărțit în 12 zodii.” Ca sistemul solar să treacă printr-o zodie are nevoie de mai mult de 2.100 de ani. Acest timp este considerat o ”epocă comsică” sau o ”diviziune.” Adepții ”Noii Ere” susțin că, în timpul epocii Imperiului roman, soarele a intrat în zodia peștilor și a început ”Epoca peștilor.” A fost epoca în care a trăit Hristos, epoca creștinismului. De aceea și simbolul lui Hristos a fost peștele. ”Epoca peștilor” este considerată de adepții New Age drept epoca restricției și a îngustimii. În aceasta ei spun că au domnit poruncile, controlul din partea preoților, prigonirea oamenilor liber cugetători, a fost epoca războaielor, a colonialismului, a distrugerii naturii. Așadar, această epocă, potrivit new age-iștilor, se încheie și începe ”Noua Eră”: ”Era Vărsătorului”!

Unul dintre principile fundamentale ale învățăturii ”Noii Ere” e abordarea ”holistică” a lumii. Adică faptul că toate creaturile constituie ”scurgeri” și manifestări ale unei sențe divine impersonale, a unei ”conștiințe suprauniversale.” Noi, oamenii, constituim părți ale acestei esențe divine, în vreme ce strădania fundamentală a creaturilor trebuie să se orienteze spre întoarcerea în oceanul acestei esențe ”divine.” Rezultatul acestei învățături e teoria ”karmei” și a reîncarnării, a succedării epocilor și a sosirii diferitelor ”ființe luminate”, care să ne conducă în evoluția noastră. În centrul acestei teorii se află învățătura despre sosirea noului Mesia. Fiecare epocă are un Mesia al ei. Epoca peștilor l-a avut ca Mesia pe Iisus Hristos. Epoca Vărsătorului? Aici lucrurile se complică, deoarece ”Noua Eră” are o percepție diferită despre cine este Mesia față de cea pe care o are creștinismul. Pentru ”Noua Eră”, Iisus Hristos nu constituie Persoana unică și irepetabilă a Fiului lui Dumnezeu, Care S-a întrupat și a trăit într-un loc și timp concret, având ca scop mântuirea neamului omenesc și dăruirea posibilității îndumnezeirii omului. Aceasta este învățătura Bisericii despre Hristos. Mesia ”Noii Ere” sau ”Avatarul”, cum se obișnuiește să se spună, este o persoană care ”întrupează” o ”stare de hristos”, așa-numita ”stare hristică.” Mișcarea ”teosofiei” subliniează de fiecare dată că timpurile se apropie și chemarea mulțimii devine tot mai puternică, vine un Avatar-Hristos. Venirea hristosului epocii Vărsătorului constituie, conform acestei mișcări, ”un eveniment spiritual”, care va aduce ”mari schimbări sau reabilitări” și va inaugura o ”nouă civilizație.” De multe ori Hristos este pus la același nivel cu: Socrate, Budha, Confucius, Krișna, dar și cu alții mai noi precum: Satya Sai Baba, Moun, Satiananta, dar și greci, precum Dionisis Dorizas, care credea că este hristosul ”Noii Ere.” Toți aceștia, împreună cu Hristos, potrivit mișcării ”Noii Ere”, sunt ”Mari Inițiatori” ai omenirii. 18 Adică sunt ”oameni luminați”, care ”și-au jertfit” absorbirea lor de către ”oceanul divin infinit”, ca să rămână pe pământ și să îi călăuzească pe oameni.

Pe aceste principii fundamentale s-a sprijinit edificiul ”Noii Ere”, așa cum s-a dezvoltat această mișcare în deceniul al nouălea al secolului trecut. Este o creație teoretică budistă, de origine orientală și ”teosofică”, adaptată la modul de gândire al omului occidental. Astfel s-a dezvoltat un val de grupări guruiste, ocultiste și neognostice, care au umplut lumea occidentală, încercând să supună omul contemporan cel lipsit de experiență duhovnicească.
Invazia lor a fost impresionantă și victimele foarte multe, încât câteva guverne, dar și Uniunea Europeană, sau tulburat, au studiat fenomenul și au luat măsuri. Astfel, astăzi avem expuneri care numesc în mod oficial aceste grupări drept ”culte distructive” sau ”religii ale tineretului”, pentru că majoritatea victimelor lor sunt tinere ca vârstă. Situația este astăzi, însă, destul de diferită și foarte îngrijorătoare. ”Noua Eră”, ca o umbrelă gigantică, acoperă o mulțime imensă de tendințe, de grupări, teorii, practici, religii. Este o rețea imensă, care se întinde de la ”terapiile alternative” până la satanism. Situația poate fi descrisă ca un adevărat turn Babel contemporan. Confuzia este adesea atât de mare și tehnicile de denaturare a etosului creștin sunt atât de bine acoperite încât nu rar este fenomenul când chiar și oameni ai Bisericii sunt atrași pe cărări periculoase.

Două dintre manifestările actuale ale ”Noii Ere” sunt guruismul și ocultismul. Expresiile principale ale ocultismului sunt teosofia, spiritismul, magia, astrologia, șamanismul, kaballa, satanismul, meditația transcedentală, yoga și în general orice preocupare paranormală, care din păcate au ajuns și în jocurile pentru copii, în revistele și cărțile pentru copii, la televizor și la emisiunile de televiziune, pe internet și în muzică (Heavy metal, Black metal, Death metal), având ca rezultat familiarizarea copiilor cu răul, cu magia, cu ocultismul, cu demonologia, se cultivă frica și sentimentele negative ale copiilor, pentru că toate aceste mijloace conțin mesaje nepedagogice, formând o conștiință rasistă.

Lucrarea ”Noii Ere”, în special în sistemul de învățământ, o constituie deformarea și denaturarea modului de a fi din punct de vedere lingvistic, istoric și religios și denaturarea conștiinței de sine. Această strădanie deja e pusă în aplicare în Grecia, iar roadele ei sunt anularea sistemului de scriere politonic (cu mai multe accente) și impunerea celui monotonic, anularea săvârșirii rugăciunii de dimineață la școală și participarea la Liturghia de duminică, interzicerea prezenței preoților duhovnici în școli, îndepărtarea sfintelor icoane, a Crucii și a lui Hristos Cel răstignit din sălile de clasă, micșorarea materialului didactic despre Sfântul Mucenic și întocmai cu Apostolii Cosma Etolianul, mare învățător al neamului nostru (grec), dar și a materialului despre Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului și ai culturii, învățarea teoriei evoluției lui Darwin, programul pilot de studii care se predă în 150 de școli din țara noastră, Noul Liceu, schimbarea caracterului catehetic și mărturisitor al orei de religie într-unul de știință a religiilor, înființarea secției de Studii Islamice în Facultățile de Teologie Ortodoxe ș.a.

Referire specială vom face și la una dintre ramurile ”Noi Ere”: homeopatia.
Când este vorba de subiecte sensibile, precum cele referitoare la sănătate, e posibil ca diavolul să provoace multe ispite oamenilor. Din acest motiv creștinii ortodocși ar trebui întotdeauna să cerceteze atent fiecare sistem care se prezintă drept ”medical.” Prin această tactică ar putea să anuleze orice posibilitate ca sănătatea și viața lor, chiar și mântuirea sufletului lor, să fie pusă în pericol. Aceste pericole sunt întotdeauna considerabile, mai ales în zilele noastre. Oamenii de azi sunt influențați puternic de materialism, prin supraaccentuarea valorii sănătății trupești. În acest context, sub controlul mișcării ”Noii Ere” a fost adoptată o serie de sisteme terapeutice de proveniență spirituală, care aparțin unor tradiții din lumea întreagă și au fost definite ca ”medicină alternativă (complementară).” Cu siguranță, astfel de convingeri necreștine nu provin de la Dumnezeu cel adevărat, ci de la ”dumnezei străini.” Unele metode ”originale” de terapie, care de asemenea se beazează pe convingeri și aplicări practice care nu sunt științifice, ci de natură spirituală (din nou necreștină) de asemenea au fost caracterizate ca fiind ”medicină alternativă/complementară”, iar una dintre acestea este homeopatia, care a fost înființată de doctorul german Samuel Hanemann (1755-1843), însă de la început ea a fost respinsă de doctori; această atitudine se păstrează până astăzi în rândul multor specialiști în sănătate, datorită lipsei unei argumentații științifice convingătoare.

Cu toate acestea, în ultimele decenii homeopatia a înflorit, a fost recunoscută și chiar inclusă în sistemul național de sănătate al multor țări, împreună cu alte abordări ale ”medicinei complementare/alternative.” 19
În lumea ortodoxă de curând au fost exprimate neliniști în legătură cu faptul că homeopatia recomandă un
sistem de abordări și practici necreștine68. După o cercetare atentă a opiniilor științifice și teologice care au legătură cu homeopatia, ne pronunțăm în mod negativ în legătură cu sistemul homeopatiei din următoarele motive:
1. Argumentele homeopaților care se referă la acțiunea ”medicamentelor” homeopate constituie o neglijare
gravă a legilor fundmantale ale științei, se contrazic pe ele însele și în general sunt absurde.
2. Nu este posibil a se oferi explicații științifice despre modul de acțiune al medicamentelor homeopate.
3. Prinicipiile și practicile homeopatiei nu sunt de natură științifică, ci spirituală.
4. Prinicipiile homeopatiei sunt păgâne și cu totul incompatibile cu credința ortodoxă și cu mântuirea în Hristos.
5. Practicile homeopatiei sunt magice (aparțin magiei inspirate, simpatice, așa cum este ea definită și cercetată
de antropologia culturii).
Astfel, ne exprimăm convingerea neclintită că Biserica ar trebui să clasifice în mod oficial homeopatia
printre practicile care au legătură cu păgânismul și cu magia și să își exercite datoria părintească de apărare a credincioșilor de implicațiile și practicile homeopate, care pun în pericol relația lor cu Singurul Adevăratul Dumnezeu și, prin urmare, își primejduiesc mântuirea lor.

Înaltpreasfințite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,
Prea Cucernici părinți,
Stimate domnule Marcel Bouroș
Preacinstite domnule director Ioan Vlăducă,
Preacinstiți domni și doamne profesoare,
Iubiți frați în Hristos,
Dragi copii,
Așa-zisa ”Noua Eră” nu este deloc nouă. Este vechea minciună demonică potrivit căreia omul este din firea lui dumnezeu. Este vechea dorință de domnie universală a puterilor întunecate, a ”puterilor oculte.” ”Noua Eră” nu constituie o căutare autentică și interioară a omului și a societăților. Ea e pusă la cale și impusă din afară. În fața tuturor acestor planuri întunecate și periculoase, pentru impunerea unei ”Noi ordini a lucrurilor” și a unei unei globalizări fără Hristos și împotriva lui Hristos, noi, creștinii ortodocși, trebuie să opunem Lumina și Adevărul lui Iisus Hristos. La promisiunea muncinoasă și luciferică a îndumnezeirii noi să contrapropunem îndumnezeirea cea adevărată după har, la care suntem chemați de Domnul nostru Iisus Hristos, la comuniunea de iubire cu El și la ascultare de preasfântă voia Lui. Toate aceste schimbări cosmogonice care în mod sistematic și nu întâmplător au loc în jurul nostru trebuie să le vedem cu ”neliniștea cea bună”, cum accentua Fericitul Avva Paisie Aghioritul. Și ”să nu dormim în opinici” în momentul în care chiar și oamenii lumești încep deja să se trezească și să conștientizeze realitatea globalizării.

Neliniștea cea bună trebuie să se exprime ca trezvie duhovnicească, ca intensificare a luptei duhovnicești, a rugăciunii și a pocăinței. Dar și ca intervenție, unde și când va fi nevoie. Astfel vom putea să îi ajutăm și pe acei oamenii care din neștiință au fost prinși în cursa marii minciuni a ”Noii Ere.”
Trebuie să găsim măduri de supraviețuire a omului și a civilizației. Cei care ne vom opunem nimicirii
identităților și a limbilor naționale, ne vom opune nu imperialismului american, ci suzeranității criminalității internaționale. Și să nu uităm că cei care pun la cale globalizări fără Hristos și împotriva lui Hristos, dar și a oamenilor, ”fac calcule fără sens”, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos este singurul și adevăratul Domn al istoriei și al lumii.

Cu părintești binecuvântări,
Mitropolitul
SERAFIM al Pireului
(traducere din neogreacă de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu)

68 Asociația Inițiativa Părinților din Grecia de Nord, Homeopatia – incompatibilă cu credința ortodoxă, 1998; Iftime Alexandru și Oana, Homeopatia, o abordare stiinţifică si spirituală, Editura Lucman, Bucuresti, 2012; K. G. Karakatzanis, Despre homeopatie, în revista Theodromia, anul XIV, volumul 3, iulie-septembrie 2012, Thesalonic, pp. 381-400; Lucrările celei de-a XXV-a Conferințe
panortodoxe, Comisia Sinodală de luptă împotriva ereziilor, A XXV-a Conferință Panortodoxă a Bisericilor Ortodoxe autocefale și a Sfintelor Mitropolii despre problema ereziilor și a altor religii, Volos, 4-6 noiembrie 2013.

Previous Post

Cred în înviere

Next Post

Un nevoitor al credinței, răbdării și dragostei (I)

Related Posts
Total
0
Share