Liturghia specifică Postului Mare

Postul este timpul duhovnicesc în care intensificăm rugăciunea şi prezenţa noastră la sfintele slujbe ce se oficiază în Biserică. Cea mai importantă slujbă din cultul ortodox este Sfânta Liturghie, la care, mai ales în timpul postului, creştinii vor să participe cât mai des pentru a se împărtăşi cu Sfintele Taine.

În timpul Postului Mare în Biserica Ortodoxă Duminica se oficiază Liturghia Sfântului Vasilie cel Mare (cu excepţia Duminicii Floriilor), sâmbăta Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar de luni până vineri, cu excepţia primelor două zile din post, care sunt aliturgice, şi a zilei în care serbăm Buna Vestire (când se oficiază Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia), se săvârşeşte Liturghia Darurilor înainte sfinţite. În Sâmbăta lui Lazăr şi în Duminica Floriilor oficiem Liturghia Sfântului Ioan Hrisostom, iar în Săptămâna Mare, luni, marţi şi miercuri, Liturghia Darurilor înainte sfinţite, joi şi sâmbătă, Liturghia Sfântului Vasilie cel Mare unită cu Vecernia, iar Vinerea Mare este zi aliturgică.

Astfel, liturghia specifică Postului Mare este cea a Darurilor înainte sfinţite, care este alcătuită de Sfântul Grigorie Dialogul, Episcopul Romei. Această Liturghie se oficiază numai în postul ce ne pregăteşte pen­tru sărbătoarea pascală. Dacă Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi cea a Sfântului Vasilie cel Mare sunt euharistice, cea a Darurilor înainte sfinţite este o Vecernie cu rânduială de Împărtăşire cu Sfintele Taine sfinţite la Liturghia euharistică precedentă.

Încă din secolul 4, Biserica a stabilit ca în Postul Mare, de luni până vineri, să nu se săvârşească Liturghie: „Nu se cuvine să aducem ofrandă pâine în timpul celor 40 de zile, decât numai în zilele de sâmbătă şi Duminică”, după cum ne arată Sinodul din Laodiceea prin canonul 49. La Sinodul Trulan, canonul 52 ho­tărăşte ca „în toate zilele Sfântului şi Marelui Post, afară de sâmbătă şi Duminică şi de sfânta zi a Bunei Ves­tiri, să se săvârşească Sfânta Litur­ghie a Darurilor înainte sfinţite”.

Ghenadie Scholarul explică: „Căci zilele Sfintelor Păresimi sunt zile de doliu, de străpungere a inimii şi omorâre a trupurilor noastre, pentru ca, făcându-se sădiţi întru asemănarea morţii lui Hristos, să ne facem părtaşi şi ai Învierii Lui, bucuria Învierii nefiind celebrată desăvârşit în Dumnezeiasca Liturghie”.

Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul este o rânduială liturgică menită să ofere credincioşilor posibilitatea să se împărtăşească şi în cursul săptămânii, iar Liturghiile ce se oficiază în post sâmbăta şi Duminica sunt euharistice, spre trăirea Învierii lui Hristos, ceea ce nu se poate întâmpla în zilele de luni până vineri în această perioadă, care sunt de întristare şi de „străpungere a inimii”.

Pr. Ciprian Florin Apetrei

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni

Next Post

Despre post și nepătimire – Cuviosul Teodor Studitul

Related Posts
Total
0
Share