Lumina credinței și bucuria unei comunități permanent tinere

Dumnezeu Îşi alege oamenii pentru a pune în lucrare voia Sa, vădită în cinstirea Sfinților și în viața de rugăciune a creștinilor. Bucuriile duhovniceşti, oricât de tainice ar fi, rodesc cu voia Domnului la timpul potrivit. În anul dedicat de Patriarhia Română Sfinților isihaști, Biserica Sfântului Grigorie Palama, paraclisul Universității Politehnica din București, își cinstește astăzi în mod deosebit ocrotitorul. Sfânta Liturghie de hram este săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Sărbătoarea este împodobită cu ceasuri de rugăciune, întâlniri dialogale, teologice și culturale, precum și cu binecuvântarea lucrărilor pentru finalizarea Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama” din apropierea Bisericii.

Biserica Sfântul Grigorie Palama, universitatea politehnica, hram, Sfantul Grigorie Palama, 14 noiembrie

Biserica Sfântul Grigorie Palama, universitatea politehnica, hram, Sfantul Grigorie Palama, 14 noiembrie

Pentru începuturile acestui lăcaș închinat Sfântului Grigorie, teologul luminii, s-au unit două gânduri. Tinerii studenţi creştini ortodocşi din Bucureşti, organizaţi în ASCOR, au dorit ridicarea unei Biserici în campusul Universităţii Politehnica, iar entuziasmul lor a fost sprijinit cu înțelepciune de un grup de preoţi, tineri, teologi, profesori, istorici, ingineri din cadrul Asociației „Sfântul Grigorie Palama”, prieteni care au dorit să-și așeze priceperea și osteneala în slujba Bisericii, sub semnul spiritualității creștine în manifestările ei autentice. „La început s-a cerut binecuvântare de la vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist şi au primit cuvânt de învăţătură din partea Părintelui Dumitru Stăniloae, marele teolog al secolului 20, și de la Părintele Sofian Boghiu, Stareţ al Mănăstirii Antim din Bucureşti. Eram entuziaşti pentru că participam la ridicarea unui lăcaş de cult. Apoi, Dumnezeu a rânduit să fim numiţi la această Biserică, eu şi părintele Maricel Popa, care a fost hirotonit chiar în ziua sfinţirii Bisericii – 26 octombrie 1999 – de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, într-un sobor din care au făcut parte Părintele Patriarh Teoctist, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la vremea aceea Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, precum și alți ierarhi români și străini. Este un lucru deosebit de emoționant și frumos să vezi Biserica plină la slujbe, în fiecare Duminică sau la marile sărbători. Dar acesta nu este un merit al nostru, ci Dumnezeu este Cel care îi adună pe oameni în comuniune euharistică şi tot Dumnezeu cel bun și Sfântul Grigorie au ridicat această Biserică. Noi încercăm să păstrăm toate și să slujim după rânduială”, ne-a spus Părintele paroh Marian Mihai.

Biserica Sfântul Grigorie Palama, universitatea politehnica, hram, pictura, Sfantul Grigorie Palama, 14 noiembrie

Biserica Sfântul Grigorie Palama, universitatea politehnica, hram, icoana, Maica Domnului, 14 noiembrie

În creşterea sfântului lăcaş şi a comunităţii, slujitorii de aici păstrează pe pomelnicul inimii câteva nume, care, probabil, nu se vor şterge niciodată, dintre cei care au rânduit, care s-au ostenit la această lucrare. „În general, la fiecare slujbă şi mai ales la Dumnezeiasca Liturghie îi pomenim pe toţi, de la ctitori, binefăcători până la închinătorii prezenţi. Bineîneţeles că nu putem uita persoanele sau personalităţile care s-au implicat în ridicarea acestei Biserici de la început: ctitorii Bisericii, familia domnului Petre Badea, rectorul prof. dr. Gheorghe Zgură, care este plecat către cele veşnice şi care s-a implicat cu toată inima la vremea aceea a începuturilor. De atunci şi până acum este prezent cel care a gândit şi a pus în practică ridicarea acestei Biserici, pPărintele profesor Constantin Coman. Dânsul a rămas legat de Sfântul Grigorie Palama şi de Bisericuţa aceasta, dar şi de slujitorii ei până în ziua de azi. Atunci a gândit şi a pus în practică lucrarea aceasta minunată şi sfântă, iar Dumnezeu a rânduit ca la bătrâneţile noastre sau la a doua tinereţe a dânsului să fie îmbisericit spre a sluji în acest lăcaş închinat Sfântului Grigorie Palama. Este un dar, pentru că astfel această comunitate academică se bucură de slujirea și de înţelepciunea pe care Părintele profesor o revarsă prin cuvintele de învățătură. Este o bucurie şi pentru lucrul acesta mulţumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru că a binecuvântat și a rânduit să fie așa, pentru că Părintele profesor Constantin Coman se regăseşte firesc printre tineri în această Biserică, ei fiind însetaţi de Ortodoxie, dar şi de învăţăturile Sfinţilor Părinţi”, ne-a mărturisit Părintele profesor Marian Mihai.

Ziua de 31 octombrie 2010 s-a înscris și ea în filele istoriei acestui frumos lăcaş, pentru că frumosul veșmânt pictural, măiestrit realizat de pictorul Mihai Coman, a fost sfințit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi, înconjurați de preoți și diaconi.

O altă dimensiune foarte frumoasă a acestei Biserici se leagă de faptul că este plină de tineri, fiind într-un campus universitar, aşezată, provocator, în drumul lor către amfiteatrele facultăţilor şi în cărările pline de agitația și viul tinereții din cămine. Unii dintre ei, care au terminat facultăţile, s-au aşezat în Bucureşti, şi-au întemeiat familii, s-au legat de această Bisericuţă şi nu au mai plecat de aici. Toți au participat și sunt și astăzi prezenți la prețuirea cum se cuvine a Sfântului Grigorie Palama, îmbrățișând tainic acest lăcaș pentru frumusețea slujbelor săvârşite, pentru cântarea bizantină de la strană, frumos și corect interpretată de psalți aleși din Grupul „Nectarie Protopsaltul”, pentru rânduielile liturgice şi bogatele cuvinte de învăţătură.

Cei tineri și cei mai în puterea vârstei încearcă să se implice în activitatea comunității, îndrumați cu blândețe și entuziasm de Părintele paroh Marian Mihai și de ceilalți slujitori, preotul Maricel Popa și diaconul Cornel Coman. Istoria, viaţa şi lucrarea pastoral-misionară deosebită, trăite la intensitate de tânăra comunitate, sub atenta îndrumare a preoților lor, se revarsă din curgerea luminoasă a neîncetatelor rugăciuni ale generațiilor care își găsesc aici pacea și liniștea sufletească. Viețuirea și credința isihastă a celor de aici, inspirate din viața și opera Sfântului ocrotitor, se regăsesc în atmosfera de autentică rugăciune a lăcașului mereu pregătit pentru slujbe și pentru psalmodierea cuvintelor dumne­zeiești.

Biserica Sfântul Grigorie Palama, universitatea politehnica, hram, Sfantul Grigorie Palama, 14 noiembrieUniversitatea Politehnica, hram, Sfantul Grigorie Palama, 14 noiembrie

Anul acesta, în ajun de hram au avut loc două conferințe: „Teologia Sfântului Grigorie Palama reflectată în viața Bisericii și a creștinului – Considerente”, susținută de Pr. prof. Constantin Coman, și „Părintele Dumitru Stăniloae, promotor al Teologiei Sfântului Grigorie Palama în spațiul românesc”, scurte evocări ale publicistului Costion Nicolescu. Sâmbătă, 12 noiembrie, au avut loc Dumnezeiasca Liturghie și parastasul pentru ctitori, iar după slujba Vecerniei a avut loc prezentarea cărții „Viața și slujba Sfântului Grigorie Palama”, realizată de Părintele diacon Constantin Cornel Coman, iar astăzi, după Dumnezeiasca Liturghie are loc binecuvântarea lucrărilor pentru finalizarea Centrului de spiritualitate „Sfântul Grigorie Palama” din apropierea Bisericii. „Am avut și avem permanent sprijinul conducerii Universității Politehnice: primul rector, care a fost prezent la ridicarea Bisericii, profesorul Gheorghe Zgură, continuând cu domnul Ioan Dumitrache, doamna Ecaterina Andronescu, precum şi actualul rector, domnul Mihnea Costoiu – aceştia nu numai că ne sunt alături la diversele activități culturale și catehetice, dar sunt totdeauna prezenți la hram și la alte slujbe ale Bisericii noastre”, ne-a mărturisit la final Părintele lector dr. Marian Mihai.

Pr. Ciprian Bâra

Sursa: http://ziarullumina.ro

Previous Post

Rugăciunea de dimineață a Sfântului Grigorie Palamas către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Next Post

Moaștele Sfântului Grigorie Palama

Related Posts
Total
0
Share